จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รถ​และ​การ​ขับขี่

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​มี​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น เกจวัด​, ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ และ​ตัว​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน และอื่นๆ ข้อมูล​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​อุปกรณ์​ของรถ​, การ​ตั้ง​ค่า และ​ฟังก์ชัน​ที่​ทำงาน​อยู่​ในขณะนั้น

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ทำงาน​ในทันที​ที่​เปิดประตู จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ดับ​ลง​หลังจาก​ที่​ไม่​มี​การ​ใช้​งาน​เป็น​ระยะเวลา​หนึ่ง แต่​จะ​กลับมา​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ถ้า​มี​การ​เปิด​ประตู​ใด​ประตู​หนึ่ง หรือ​ถ้า​มี​การ​สตาร์ทรถ

 คำเตือน

ถ้า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับดับ​, ไม่​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อสั่งงาน/สตาร์ต​รถ หรือ​แสดงผล​ไม่​ถูกต้อง​ทั้ง​จอ​หรือ​บางส่วน ห้ามใช้งาน​รถ ท่าน​ควร​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการในทันที วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

 คำเตือน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ ข้อมูล​เกี่ยวกับเบรก​, ถุง​ลม​นิรภัย หรือ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​อื่นๆ อาจ​ไม่​แสดงขึ้น ใน​กรณี​นี้ คนขับ​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจสอบ​สถานะ​ของ​ระบบ​ต่างๆ ของ​รถ หรือ​รับคำ​เตือน​และ​ข้อมูล​ในขณะ​นั้นได้
P6-22w26-iCup-Driver display BEV
ตำแหน่ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ:
ทางด้านซ้ายที่​ตรงกลางทางด้านขวา
สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือนสัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือนสัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน
มาตร​วัดความเร็วอุณหภูมิมาตร​วัดกำลังไฟฟ้า
ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​และ​ตัว​จำกัดความเร็วข้อความ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​มี​ภาพกราฟิกด้วยเลือก​ทิศ​ทางการ​ขับ​ขี่แล้ว
มาตร​วัด​การเดินทางข้อมูล​เกี่ยวกับ​ประตู​และ​เข็ม​ขัดนิรภัยเกจ​วัดแบตเตอรี่
ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือคนขับ
เมนูแอพ (สั่งงาน​โดย​ใช้​แป้น​กด​บนพวงมาลัย)