ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK1) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

รถ​ที่​มี​ยางอะไหล่* จะ​ไม่​มี​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​ประกอบด้วย​เครื่อง​อัด​อากาศ​และ​ขวด​บรรจุ​สารซีล การ​อุด​รอย​รั่ว​นี้​จะ​เป็น​การ​ซ่อม​ชั่วคราวเท่านั้น

 บันทึก

สาร​ซีล​จะ​สามารถ​ซี​ลยาง​ที่​มี​รอย​รั่ว​บริเวณ​ดอก​ยาง​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ แต่​สามารถ​ซีลรอย​รั่ว​บน​แก้ม​ยาง​ได้​เพียง​ระดับ​หนึ่งเท่านั้น ห้าม​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน​กับ​ยาง​ที่​เห็น​ได้​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​มี​รอยรั่ว​, รอย​แตก หรือ​การ​ชำรุด​เสียหาย​ที่​ลักษณะ​คล้ายคลึง​กัน​ที่​มี​ขนาดใหญ่

 บันทึก

เครื่อง​อัด​ลม​จะ​ใช้​สำหรับ​การ​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน​ชั่วคราว​และ​ได้รับ​การ​รับรอง​แล้ว​จาก​วอลโว่

ตำแหน่ง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน​จะ​อยู่​ใน​แผง​โฟม​ใต้​พื้นที่​เก็บ​สัมภาระ​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

P6-2124-XC40/C40-Temporary Mobility Kit

วัน​หมดอายุ​ของ​น้ำยาซีล

หาก​วัน​หมดอายุ​ของ​ขวด​สาร​ซี​ลผ่าน​ไป​แล้ว ต้อง​เปลี่ยน​ขวดใหม่ (ดู​รูป​ลอก​บนขวด) กำจัด​ขวด​เก่า​ใน​วิธี​เดียวกับ​การ​กำจัด​ขยะ​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อสิ่งแวดล้อม

  1. 1 Temporary Mobility Kit
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม