การ​ปรับ​ไฟ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ปรับ​และ​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ไฟ​แสง​สว่าง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แล้ว​แตะที่ Controls
ปรับ​ฟังก์ชัน​ที่​ต้องการ​สำหรับ​ไฟ​ภายใน​รถ​หรือ​ไฟ​ภายนอกรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง