ตัว​เตือน​ประตู​และ​เข็ม​ขัดนิรภัย

ระบบ​จะ​เตือน​ผู้โดยสาร​ที่​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ​ยัง​เตือน​เกี่ยวกับประตู​, ฝา​กระโปรง​หน้า หรือ​ประตู​ท้าย​ที่​เปิด​อยู่​อีกด้วย

ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Door status in driver display
ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​สถานะ​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย​, ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตู​ท้าย และประตู

สามารถ​ยืนยัน​ภาพกราฟิก​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม O บน​แผง​ปุ่มกด​บน​พวงมาลัยด้านขวา

Px-20w37-Safety–Driver display belt and door reminder small

ในทันที​ที่​ได้​ยืนยัน​ภาพกราฟิก​แล้ว หรือ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง​ถ้า​ไม่​มี​การ​ยืนยัน​ภาพกราฟิก ภาพกราฟิก​จะ​เปลี่ยนเป็น​รูปแบบ​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​ลง ซึ่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ขอบ​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

Px-iCup-22w22–Safety–Overhead console belt reminder
ตัว​เตือน​ด้วย​ภาพ​ใน​แผง​คอนโซล​ที่หลังคา

ตัว​เตือน​ด้วย​ภาพ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​คอนโซล​ที่​หลังคา และ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ประเภท​ของ​การ​เตือน​แบบมองเห็น (แบบ​คงที่​หรือกะพริบ) และ​เสียงเตือน (เสียง​สัญญาณต่างๆ) จะ​ขึ้นอยู่​กับความเร็ว​, ระยะเวลา​การ​ขับ​ขี่ และระยะทาง

 บันทึก

เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ภายใน​ระบบ​ดึง​รั้ง​สำหรับ​เด็ก​จะ​ไม่​รวมอยู่​ใน​ระบบ​เตือน​การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

การ​เตือน​หรือ​ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​รูปแบบ​ต่างๆ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย

สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า:
  • จะ​มี​การ​เตือน​เมื่อ​คนขับ​หรือ​ผู้โดยสาร​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่อยู่
  • จะ​มี​การ​เตือน​เมื่อ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ออก​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่อยู่
  • จะ​มี​การ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​ใช้​งานอยู่ (หรือไม่​ใช้งาน)
สำหรับ​ที่​นั่งด้านหลัง:
  • จะ​มี​การ​เตือน​เมื่อ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ออก​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่อยู่
  • จะ​มี​การ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​ใช้​งานอยู่ (หรือไม่​ใช้งาน)

การ​เตือน​สำหรับประตู​, ฝา​กระโปรง​หน้า และ​ประตูท้าย

ถ้า​ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตู​ท้าย หรือ​ประตู​ใด​ประตู​หนึ่ง​ปิด​ไม่​สนิท ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ว่า​สิ่ง​ใด​เปิดอยู่ หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​ทันที​ที่​สามารถ​ทำ​ได้ แล้ว​ปิด​ส่วน​ที่​เป็น​ต้นเหตุ​ของ​การ​เตือน​ให้สนิท

 บันทึก

หาก​มี​การ​ขับเคลื่อน​รถ​ในขณะ​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับ​เปิด​อยู่ ความสามารถ​ใน​การ​เร่ง​ความเร็ว​ของ​รถ​จะ​ถูก​จำกัด ทั้งนี้​ด้วย​สาเหตุ​ด้าน​ความปลอดภัย