การ​ใช้​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​กระตุ้น​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​โดย​อัตโนมัติ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ปริมาณ​น้ำ​ที่​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​ได้​บน​กระจก​บังลม เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​สามารถ​ปรับตั้ง​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ด้านขวามือ
P6-2037-XC40BEV-Rain sensor
คัน​สวิตช์​ทางด้านขวา
  1. P5-Icon red circle 1ปุ่ม​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน
  2. P5-Icon red circle 2ปุ่ม​หมุน​ความไว/ความถี่

เมื่อ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​ทำงาน สัญลักษณ์​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน P5-1507-Rain sensor symbol จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​เปิด​และ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ท​รถ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ก่อน​หน้านี้

การ​สั่งงาน​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

ใน​การ​สั่งงาน​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​จะต้อง​อยู่​ในตำแหน่ง 0 หรือ​ใน​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​ปัด​ครั้งเดียว

เปิด​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​โดย​กดปุ่ม P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

กด​คัน​สวิตช์​ลง​เพื่อให้​ที่​ปัด​น้ำฝนทำงาน

หมุน​ปุ่ม​หมุน​ขึ้น​ด้านบน​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​ไว และ​หมุน​ลง​ด้านล่าง​เพื่อ​ลด​ความไว เมื่อ​หมุน​ปุ่ม​หมุน​ขึ้น​ด้านบน จะ​มี​การ​ปัด​เพิ่ม​อีก​หนึ่งครั้ง

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​โดย​การ​กด​ปุ่ม​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch หรือ​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​ด้านบน​ไป​ยัง​โปรแกรม​ที่​ปัด​น้ำฝน​โปรแกรมอื่น

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ตั้ง​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สำหรับ​การบริการ เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​โหมด​การบริการ

 สำคัญ

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​อาจ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ล้าง​รถ​แบบ​อัตโนมัติ​และ​เกิด​ความ​เสียหายได้ ปิด​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​ก่อนที่​จะ​ทำ​การ​ล้างรถ สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ดับลง