กุญแจ

ชุด​กุญแจ​ของ​รถ​มี​ให้บริการ​หลายรุ่น รถ​จะ​ตรวจจับ​ว่า​มี​กุญแจ​อยู่​ใน​ส่วน​ด้านหน้า​ของ​ห้อง​โดยสาร และ​จากนั้น​จึง​จะ​สามารถ​สตาร์ท​รถได้
P5P6-20w17-Keys overview
กุญแจ​ที่​มี​ให้บริการ​ได้แก่​กุญแจมาตรฐาน, Key Tag* และ Care Key1

กุญแจ​มาตรฐานและ Care Key เป็น​กุญแจ​ที่​มีปุ่ม ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​เพิ่มเติม​จาก​กุญแจ​ที่​จัด​ให้​เป็น​มาตรฐานได้ สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag) ซึ่ง​มี​ขนาด​เล็ก​และ​น้ำหนัก​เบา​เป็น​อุปกรณ์เสริมได้

ใน​การ​สตาร์ท​รถ จะ​จำเป็นต้อง​มี​กุญแจ​อยู่​ใน​ส่วน​ด้านหน้า​ของ​ห้องโดยสาร

สำหรับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​ระบบ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry)* ทำ​ให้​สามารถ​วาง​กุญแจ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ใด​ก็​ได้​ภายใน​รถ​เพื่อ​สตาร์ตรถ

กุญแจ​เหล่านี้​สามารถ​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ผู้ใช้​โปร​ไฟล์​ต่างๆ เพื่อ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ใน​รถได้

 คำเตือน

กุญแจ​ใช้​แบตเตอรี่​แบบแบน เก็บ​แบตเตอรี่​ใหม่​และ​แบตเตอรี่​ใช้​แล้ว​ให้​พ้น​มือเด็ก ถ้า​มี​การ​กลืน​แบตเตอรี่​ลง​ไป อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

ถ้า​พบ​การ​ชำรุด​เสียหาย เช่น ถ้า​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ปิด​ได้​ไม่​สนิท ไม่​ควร​ใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บ​ผลิตภัณฑ์​ที่​ชำรุด​ให้​พ้น​มือเด็ก

กุญแจ​มาตรฐาน​และ​ปุ่ม​บนกุญแจ

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
กุญแจ​จะ​มี​ปุ่มอยู่ 4 ปุ่ม - หนึ่ง​ปุ่ม​ทาง​ด้านซ้าย และ​อีก​สาม​ปุ่ม​ทางด้านขวา

P5-1507 Remote key icon for lock/global close การล็อค

การ​กดปุ่ม 1 ครั้ง จะ​เป็น​การ​ล็อค​รถ​และ​เปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน*

การ​กดค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​และ​หลังคา​พา​โนรามา*

P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking การ​ปลดล็อค

การ​กด​ปุ่มนี้ 1 ครั้ง จะ​เป็น​การ​ปลด​ล็อค​รถ​และ​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* การ​กดค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​เปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อมกัน ซึ่ง​สามารถ​ใช้ได้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เพื่อ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​ที่​ร้อน​อย่าง​รวดเร็ว​ก่อนที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​รถ เป็นต้น

P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing ประตูท้าย

การ​กด​ปุ่มนี้ 1 ครั้ง จะ​เป็น​การ​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* และ​ปลด​ล็อค​ประตูท้าย ใน​รถ​ที่​มี​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ประตู​ท้าย​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​เมื่อ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้ เสียง​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตูท้าย

P5-1507 Remote key icon for panic alarm ฟังก์ชันฉุกเฉิน

ฟังก์ชัน​ฉุกเฉิน​ใช้​ใน​การ​เรียก​ความ​สนใจ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุ​ฉุกเฉินขึ้น กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 3 วินาที หรือ​กด​สอง​ครั้ง​ภายในเวลา 3 วินาที เพื่อ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว​และ​แตร​ของรถ ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​หลังจาก​ที่​ฟังก์ชัน​ทำงาน​ไป​แล้ว​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 5 วินาที ไม่เช่นนั้น​แล้ว ฟังก์ชัน​นี้​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่านไป 2 นาที 45 วินาที

 คำเตือน

โปรด​ระวัง​การ​หนีบ​เมื่อ​เปิด​หรือปิด

  • ใช้​งาน​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ
  • อย่า​ปล่อย​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ
  • ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ไว้​ใน​รถ​ตามลำพัง
  • โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า กระจก​ไฟฟ้า​จะ​ยังคง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ถึงแม้ว่า​จะ​นำ​กุญแจ​ออก​จาก​รถ​แล้ว​ก็​ตาม ตราบ​ใด​ที่​เซ็นเซอร์​ที่​นั่ง​ตรวจ​พบว่า​มี​คน​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่งคนขับ ใน​การ​ตัด​การ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า จะต้อง​เปิด​ประตู​คนขับ​และ​ไม่​มี​ผู้ใด​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่งคนขับ การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​อีก​ครั้ง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรง​กลาง ถึงแม้ว่า​จะ​นำ​กุญแจ​ออก​จาก​รถ และ​เซ็นเซอร์​ที่​นั่ง​ตรวจ​ไม่​พบว่า​มี​ผู้ใด​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​คนขับ​แล้ว​ก็ตาม
  • ห้าม​ยื่น​วัตถุ​หรือ​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ร่างกาย​ผ่าน​กระจก​ประตู แม้​ในขณะ​ที่​ตัด​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ออก​อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว​ก็ตาม

 บันทึก

กุญแจ​ที่​อยู่​ภายใน​รถ​ที่​ล็อค​ไว้​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ชั่วคราว และ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​ที่​ถูกต้อง​อีก​ชุดหนึ่ง

กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag)*

สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ จะ​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม เป็น​อุปกรณ์เสริมได้ การ​สตาร์ท​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​กุญแจมาตรฐาน กุญแจ​สามารถ​กัน​น้ำ​ได้​ที่​ความ​ลึกประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต) เป็น​เวลานานถึง 60 นาที กุญแจ​นี้​จะ​ไม่​มีดอก​กุญแจ​ที่​กาง​ออกมา​ได้ และ​แบตเตอรี่​จะ​ไม่​สามารถ​เปลี่ยนได้

Care Key

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​จะ​ทำงาน​เมื่อใช้ Care Key ได้ ขีดจำกัด​เหล่านี้​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัย เช่น เมื่อ​ให้​ผู้อื่น​ยืม​รถ​ไป​ใช้ เป็นต้น

ถ้า​นำ​กุญแจ​ที่​ใช้​งาน​อยู่​ออก​จากรถ

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

ถ้า​นำ​กุญแจ​ออก​จาก​รถ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ ข้อความเตือน The car key is not detected. See Owner's Manual for more information. จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​จะ​มี​เสียง​เตือน​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​ปิด​ประตู​ทุก​ประตูแล้ว

ข้อความ​จะ​หายไป​เมื่อ​นำ​กุญแจ​กลับ​เข้า​มา​ใน​รถ​อีก​ครั้ง ตาม​ด้วย​การ​กดปุ่ม O ที่​แผง​ปุ่มกด​ทาง​ด้านขวา หรือ​เมื่อ​ปิด​ประตู​ทุก​บานแล้ว

การรบกวน

การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​สำหรับ​การ​สตาร์ท​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* อาจ​ถูก​รบกวน​จาก​สนามแม่เหล็ก​ไฟฟ้า​และ​ตัว​กั้น​สัญญาณได้

 บันทึก

หลีกเลี่ยง​การ​เก็บ​กุญแจ​รถ​ไว้​ใกล้​กับ​วัตถุ​ที่​เป็น​โลหะ​หรือ​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (เช่น รถยนต์​, แท็บเล็ต​, เครื่อง​คอมพิวเตอร์​แล็ปท็​อป หรือ​เครื่องชาร์จ) ขอ​แนะนำ​ให้​มี​ระยะห่าง​อย่างน้อย 10-15 ซม. (4-6 นิ้ว)

ถ้า​ยังคง​มี​การ​รบกวนอยู่ - ให้​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​ใน​การ​ปลดล็อค จากนั้น ให้​วาง​กุญแจ​ลง​ใน​เครื่อง​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​เพื่อ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน และ​ทำ​ให้​สามารถ​สตาร์ท​รถได้

 บันทึก

เมื่อ​จำเป็นต้อง​ใช้​เครื่อง​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​การ​อ่าน​ข้อมูล​กุญแจ ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​กุญแจ​รถ​ชุด​อื่น​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้เคียง และ​ไม่​มี​วัตถุ​ที่​เป็น​โลหะ​และ​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (เช่น โทรศัพท์มือถือ​, แท็บเล็ต​, เครื่อง​คอมพิวเตอร์​แล็ปท็​อป หรือ​เครื่องชาร์จ) อยู่​ใน​บริเวณนั้น สิ่ง​เหล่านี้​อาจ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์ได้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - ชิ้นส่วน​ใน​รถ​แต่​ละ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป