การ​ยืนยัน​การล็อค

การ​ระบุ​เมื่อ​ทำ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​หลายวิธี ท่าน​สามารถ​ปรับ​วิธีการ​ที่​รถ​ยืนยัน​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ได้​โดย​ผ่าน​ทางการ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​แสดง​การ​ล็อค​และ​กระจก​มองข้าง

ไฟ​แสดง​ภายนอกรถ

การล็อค
  • ไฟ​กะพริบ​เตือน​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​จะ​แสดง​ว่า​ได้​ทำ​การ​ล็อค​แล้ว​โดย​การ​กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​พับ​กระจก​มองข้าง1 เข้า
การ​ปลดล็อค
  • ไฟ​กะพริบ​เตือน​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​จะ​แสดง​ว่า​ได้​ปลด​ล็อค​แล้ว​โดย​การ​กะพริบ​สอง​ครั้ง และ​กาง​กระจก​มองข้าง1 ออก

ประตู​ทุกบาน​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​ต้อง​ปิด​อยู่ รถ​จึง​จะ​ทำ​การ​ยืนยัน​ว่า​ได้​ทำ​การ​ล็อค​แล้ว หาก​ทำ​การ​ล็อค​รถ​เมื่อ​มี​เพียง​ประตู​ด้าน​คนขับ​เท่านั้น​ที่​ปิดอยู่2 ระบบ​จะ​ล็อค​รถ แต่​การ​ยืนยัน​การ​ล็อค​ด้วย​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​ปิด​ประตู​ทุกบาน​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​ทั้ง​หมดแล้วเท่านั้น

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ไฟสัญญาณ​เตือน​บน​แผง​คอนโซลหน้า

PX-2222-Alarm indicator
ไฟ​แสดง​สำหรับ​ตัว​ล็อค​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ของ​แผง​หน้าปัด ที่​บริเวณ​ใกล้​กับ​กระจกหน้า
ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ไฟสัญญาณ​เตือน​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ระบบ​การล็อค:
  • การ​กะพริบ​ช่วง​ยาว​แสดง​ถึง​การล็อค
  • การ​กะพริบ​ช่วง​สั้น​แสดง​ว่า​มี​การ​ล็อครถ
  • การ​กะพริบ​ถี่ๆ หลังจาก​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* แสดง​ว่า​สัญญาณ​เตือน​ได้รับ​การกระตุ้น

การ​แสดง​ใน​ปุ่ม​ล็อคประตู

ภายใน​รถ​จะ​มี​ปุ่ม​ล็อค​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่ ปุ่ม​เหล่านี้​มี​สัญลักษณ์​รูป​ตัว​ล็อค​และ​ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​อยู่​บนปุ่ม

PX-2222-Lock symbol

ประตู​ทั้งหมด​จะ​ล็อค​เมื่อ​ไฟ​แสดง​สำหรับ​ประตู​ด้านหน้า​ติด​สว่างขึ้น ไฟ​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​เปิด​ประตู​ใด​ประตูหนึ่ง

ไฟ​แสดง​ประตูด้านหลัง* จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​มี​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหลัง​ประตู​ใด​ประตูหนึ่ง

ไฟ​แสดงอื่นๆ

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​และ​ไฟ​นำ​ทาง รวมถึง​การ​พับ​และ​กาง​กระจก​มอง​ข้าง​อัตโนมัติ จะ​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ระบุ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​ของรถ

  1. 1 สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  3. 2 ไม่​สามารถ​ใช้ได้​กับ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*