ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลมยาง

ป้าย​ความ​ดัน​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านข้าง​ด้านคนขับ (ระหว่าง​โครง​รถ​และ​ประตูหลัง) แสดง​ความ​ดัน​ยาง​สำหรับ​ภาระ​และ​เงื่อนไข​ความเร็ว​ต่างๆ กัน
Px-2122-Tyre pressure decal location
ป้าย​ความ​ดัน​ลมยาง

รูป​ลอก​จะ​แสดง​ชื่อ​กำกับ​สำหรับ​ยาง​ล้อ​ที่​ติดตั้ง​จาก​โรงงาน รวมทั้ง​ขีดจำกัด​น้ำหนัก​บรรทุก​และ​ความ​ดัน​ลมยาง

 บันทึก

รูป​ลอก​ที่​แสดง​ไว้​ใน​คู่มือ​เจ้าของ​รถ​อาจ​แตกต่าง​จาก​รูป​ลอก​ที่​ติด​อยู่​บนรถยนต์ รูป​ลอก​เหล่านี้​จะ​ใช้​เพื่อ​แสดง​ลักษณะ​และ​ตำแหน่ง​บน​รถยนต์​โดยประมาณเท่านั้น ข้อมูล​ที่​ใช้​สำหรับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​ใน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​บนรถ

ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความดัน ECO

สำหรับ​การ​บรรทุก​น้ำหนักน้อย (ผู้โดยสาร​ไม่เกิน 3 คน) โดย​ใช้​ความเร็ว​ไม่เกิน 180 กม./ชม. (112 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จะ​สามารถ​เลือก​ความ​ดันแบบ ECO เพื่อให้​สามารถ​ประหยัด​พลังงาน​ได้มากขึ้น อย่างไร​ก็​ตาม​ถ้า​ต้องการ​ให้​มี​เสียง​รบกวน​น้อย​ที่สุด​และ​มี​ความ​นิ่ม​นวล​มาก​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ความ​ดัน​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ซึ่ง​มี​ค่า​ต่ำ​กว่าแทน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่