สถานะการ​ชาร์จ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​สถานะการ​ชาร์จ​ด้วย​ภาพ​และข้อความ ข้อมูล​จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​เวลานาน​ตราบ​เท่าที่​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ยัง​ทำงานอยู่
สีสถานะความหมาย
ไฟ​สี​เขียว​ที่​กะพริบ​เป็นจังหวะกรอบ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ด้วย​ไฟ​สี​เขียว​ที่​กะพริบ​เป็นจังหวะการ​ชาร์จ​จะ​ดำเนินการ​ต่อไป และ​เวลา​โดยประมาณ​ที่​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​จน​เต็ม​จะ​แสดงขึ้น
เขียวกรอบ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ด้วย​ไฟ​สี​เขียวคงที่รถ​ได้​สิ้นสุด​การ​ชาร์จแล้ว
แดงกรอบ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ด้วย​ไฟ​สี​แดงคงที่

เกิด​ข้อบกพร่องขึ้น ตรวจสอบ​การ​เชื่อมต่อ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​และแหล่งจ่ายไฟ

จากนั้น ให้​เริ่ม​การ​ชาร์จ​โดย​ใช้​ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ถอด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบชาร์จ
  2. รอ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ช่วงหนึ่ง
  3. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​อีกครั้ง
  4. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
ฟ้ากรอบ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ด้วย​ไฟ​สี​ฟ้าคงที่การ​ชาร์จ​ตาม​กำหนดเวลา​ทำงานอยู่
เหลืองกรอบ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ด้วย​ไฟ​สี​เหลืองคงที่กำลัง​รอ​ทำ​การ​ชาร์จ​หรือ​การ​ชาร์จ​ถูก​หยุดชั่วคราว
นอกเหนือจาก​การ​แสดง​สถานะการ​ชาร์จ​แล้ว จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ยัง​แสดง​ข้อมูล​ต่อไปนี้ด้วย:
  • ค่า​กระแสไฟฟ้า​ที่​มีอยู่ และ​ที่ตั้ง​ไว้ รวมถึง​จำนวนเฟส1
  • กำลัง​ไฟชาร์จ
  • เปอร์เซ็นต์​ของแบตเตอรี่
  • เวลา​จนกว่า​รถ​จะ​สิ้นสุด​การชาร์จ

 บันทึก

ถ้า​ไม่ได้​ใช้​งาน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เป็น​ระยะเวลา​หนึ่ง จอแสดงผล​จะ​หรี่ลง สั่งงาน​จอแสดงผล​อีก​ครั้ง​โดย​การ​เปิด​ประตู​ใด​ประตูหนึ่ง

อ่าน​เพิ่มเติม​ใน​ส่วน​เกี่ยวกับ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

  1. 1 ค่า​กระแสไฟฟ้า​ที่​มี​อยู่​และ​ที่ตั้ง​ไว้​จะ​เป็น​ค่า​กระแสไฟฟ้า​ต่อ​เฟส​จาก​แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ