การ​ลบ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อกับ Bluetooth

ท่าน​สามารถ​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่​ลงทะเบียน​ไว้​ได้ ตัวอย่างเช่น
แตะที่ iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของจอแสดงผล
กดปุ่ม Connectivity
ใน Bluetooth ให้​แตะ​ที่​ลูกศร​ที่​อยู่​หลัง​ชื่อ​ของโทรศัพท์
กดปุ่ม Forget device
โทรศัพท์​จะ​ไม่​ถูก​ลงทะเบียน​เข้า​กับ​รถยนต์​อีกต่อไป