การ​ปรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณเอว* ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอว​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ด้านข้าง​ของ​เบาะ​รองนั่ง
P6-CMA-seat multifunction controls
ปุ่ม​ควบคุมแบบ 4 ทิศทาง​จะ​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ส่วน​รอง​นั่ง​ของ​ที่นั่ง

ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอว​แบบปรับ 4 ทิศทาง​ถูก​ปรับ​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุมแบบ 4 ทิศทาง (แบบกลม) ซึ่ง​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ส่วน​รอง​นั่ง​ของ​ที่นั่ง ส่วน​รองรับ​บริเวณ​เอว​จะ​สามารถ​ปรับ​ไป​ทางด้านหน้า/ด้านหลัง​และขึ้น/ลงได้

การ​ปรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณเอว

P6-CMA-seat multifunction controls - numbers
  • กด​ปุ่ม​ควบคุมแบบ 4 ทิศทางขึ้นP5-Icon red circle 1/ลงP5-Icon red circle 3เพื่อ​เลื่อน​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอวขึ้น/ลง
  • กด​ส่วนด้านหน้าP5-Icon red circle 4 ของ​ปุ่ม​ปรับแบบ 4 ทิศทาง​เพื่อ​เพิ่ม​การ​รองรับ​บริเวณเอว
  • กด​ส่วนด้านหลังP5-Icon red circle 2 ของ​ปุ่ม​ปรับแบบ 4 ทิศทาง​เพื่อ​ลด​การ​รองรับ​บริเวณเอว
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม