แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ทำ​ให้​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​ต่างๆ โดย​ใช้​แป้น​กด​ได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ใช้มือ "วาด​" ตัวอักษร​, ตัวเลข หรือ​คำ​บน​หน้าจอ​ได้​อีกด้วย

แป้นพิมพ์​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ป้อน​คำ​หรืออักขระ เช่น เพื่อ​เขียน​ข้อความ​ตัวอักษร​จากรถ​, ป้อน​รหัสผ่าน หรือ​ค้นหา​บทความ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิ​จิทัล เป็นต้น

แป้นพิมพ์​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​บน​หน้าจอ​ได้เท่านั้น

iCup-2037-Keyboard down symbol

กด​ปุ่ม​นี้​เพื่อ​ซ่อนแป้นพิมพ์ ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ปุ่ม​จะ​ไม่​แสดงขึ้น

iCup-2037-Keyboard symbol

กด​ปุ่ม​นี้​เพื่อ​ป้อน​ข้อความตามปกติ

iCup-2037-Keypad handwriting

กด​ปุ่ม​นี้​เพื่อ​วาด​อักขระ​ด้วยมือ

ยืนยัน​ข้อความ​ที่​ป้อน​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ยืนยัน​ที่​อยู่​เหนือแป้นพิมพ์ ลักษณะ​ของ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับ​อยู่​กับบริบท

การ​ป้อน​คำ​หรือ​อักขระ​ด้วยมือ

ป้อน​คำ​หรือ​อักขระ​ลง​ใน​พื้นที่​สำหรับ​การ​เขียน​ตัวอักษร​ด้วยมือ
ข้อเสนอแนะ​สำหรับ​คำ​หรือ​อักขระ​จะ​แสดงขึ้น ข้อเสนอแนะ​ที่​เหมาะสม​ที่สุด​จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​อันดับ​แรก​ในรายการ

 สำคัญ

ห้าม​ใช้​วัตถุ​ที่​แหลม​คม​บน​หน้าจอ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หน้าจอ​เป็น​รอยได้
ท่าน​สามารถ​เลือก​คำ​หรือ​อักขระ​อื่น​จาก​รายการ​ได้​โดย​การ​กด​ที่​คำ​หรือ​อักขระนั้น หรือ​ไม่เช่นนั้น เพียง​แค่​ท่าน​รอสักครู่
คำ​หรือ​อักขระ​นั้น​จะ​ถูก​ป้อน​ลงไป

รูปแบบ​อื่น​ของ​ตัวอักษร​หรืออักขระ

รูปแบบ​อื่น​ของ​ตัวอักษร​หรืออักขระ เช่น é หรือ è สามารถ​ป้อน​ได้​โดย​การ​กด​ที่​ตัวอักษร​หรือ​อักขระ​ตั้ง​ต้น​ค้างไว้ กรอบ​ซึ่ง​มี​รูปแบบ​อื่นๆ ที่​มี​อยู่​จะ​แสดง​ขึ้น และ​สามารถ​เลือก​รูปแบบ​ที่​ต้องการ​ได้​โดย​การ​กด​ที่​รูปแบบ​นั้น​หนึ่งครั้ง ถ้า​ไม่​มี​การ​เลือก​รูปแบบ​อื่น ระบบ​จะ​ใช้​ตัวอักษร​หรือ​อักขระ​ตั้งต้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่