การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​โดย​ไม่​ใช้กุญแจ*

เมื่อ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ เพียง​แค่​กด​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ท้าย​เบาๆ ก็​สามารถ​ปลด​ล็อค​ได้แล้ว

 บันทึก

กุญแจ​ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​ที่​ด้านหลัง​รถ​จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​ปลด​ล็อคได้

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดย​ล็อคไฟฟ้า

ใน​การเปิด:
กด​แผ่น​กด​ยาง​ที่​อยู่​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ท้ายเบาๆ
ล็อค​จะ​ถูก​ปลดออก
ยก​มือ​จับ​ภายนอก​รถ​เพื่อ​เปิด​ประตูท้าย

 สำคัญ

  • จับ​แผง​ยาง​อย่าง​ระมัดระวัง​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​ชำรุดเสียหาย แรง​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​การ​สั่งงาน​จะ​มี​ค่า​ต่ำมาก
  • ในขณะ​ที่​เปิด ห้าม​ออก​แรง​ยก​ที่​แผง​ยาง ให้​ทำ​การ​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ

นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​โดย​ใช้​การ​เคลื่อนเท้า* ไป​ใต้​กัน​ชน​หลัง​ได้​อีก​ด้วย โปรด​ดู​ใน​ส่วน​แยกต่างหาก

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม