เริ่มต้น​และ​ปิด​การ​ปรับ​สภาพ​อากาศล่วงหน้า

การ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ก่อน​ล่วงหน้า​จะ​ให้​ความ​ร้อน​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ให้กับ​ห้องโดยสาร (หาก​เป็นไปได้) ก่อน​การ​ขับรถ การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำ​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​หรือ​จากแอพ Volvo Cars

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Parking
แตะที่ Start heating/cooling เพื่อ​เริ่ม​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าในทันที

 บันทึก

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​พร้อม​ใช้​งาน​เมื่อ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​อย่าง​เพียงพอ แต่​การ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​โดย​ที่​รถ​ไม่ได้​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​ไฟ​ชาร์จ​จะ​ส่งผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่างมาก

 บันทึก

ประตู​รถ​และ​กระจก​ประตู​ควร​ปิด​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ของ​ห้องโดยสาร

 บันทึก

การ​ฟอกอากาศ* จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ทำงาน​เสร็จ​สิ้นแล้ว

กระจก​และ​ประตู​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่ การ​ฟอก​อากาศ​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

 บันทึก

เมื่อ​คนขับ​นั่ง​ลง​บน​ที่​นั่งคนขับ1 การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​หยุด​ทำงาน และ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ตามปกติ​จะ​เริ่มทำงาน

เมื่อ​เริ่ม​ขับรถ2 การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​ปิดทำงาน

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 โหมด​การ​ใช้งาน 'คอมฟอร์ท'
  3. 2 โหมด​การ​ใช้งาน 'ขับขี่'