น้ำ​หล่อเย็น

น้ำ​หล่อ​เย็น​จะ​ทำ​ให้​ส่วนประกอบ​ต่างๆ ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​ตัว​ขับเคลื่อน​แบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​เย็น​ตัว​ลง และ​ความ​ร้อน​ส่วนเกิน​จะ​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​หรือ​ห้อง​โดยสารได้

เกรด​ที่กำหนด:

น้ำ​หล่อ​เย็น​แบบ​ผสม​แล้ว​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​จาก​วอลโว่

เมื่อ​มี​ข้อความ​ที่​ระบุ​ว่า​ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ต่ำ​หรือ​สูง​เกินไป โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ1 โดยเร็ว​ที่สุด​เท่าที่​จะเป็นไป

 สำคัญ

P6-XC40H-Coolant fluid warning

ห้าม​เปิด​ฝา​ปิด​ของ​ถัง​น้ำ​หล่อ​เย็น และ​ห้าม​เติม​สารใดๆ การ​ทำ​เช่นนี้​อาจ​ส่งผล​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ที่​ไม่​อยู่​ภายใต้​การ​คุ้มครอง​ของ​การ​รับประกันได้

การ​เติม​น้ำ​หล่อ​เย็น​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

 คำเตือน

ห้าม​กลืน​น้ำ​หล่อ​เย็น​เข้าไป เนื่องจาก​จะ​ทำ​ให้​เกิด​อันตราย​กับ​ไต​และ​อวัยวะ​อื่นๆ ได้ ผลิตภัณฑ์​มี​ส่วนผสม​ของ​เอธิ​ลีน​ไกลคอล​, สารยับยั้ง​, น้ำ และอื่นๆ
  1. 1 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง