การ​ใช้​เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้สาย*

บน​แผง​ยาง​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​มี​เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​ที่​รองรับ​การ​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​สำหรับ​อุปกรณ์​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับระบบ Qi หรือ​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้​กับระบบ Qi เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
P6-1746-XC40-Qi logo

ใน​การ​ชาร์จ​อุปกรณ์ อุปกรณ์​นั้น​ต้อง​รองรับ​การ​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​และ​ต้อง​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับระบบ Qi หรือ​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้​กับระบบ Qi โปรด​ติดต่อ​บริษัทผู้ผลิต​ของ​ท่าน​เพื่อ​ตรวจสอบ​ว่า​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับระบบ Qi หรือไม่

 คำเตือน

การ​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​ควบคุม​จังหวะ​การ​เต้น​ของ​หัวใจ​หรือ​อุปกรณ์​ทาง​การแพทย์อื่นๆ ถ้า​ท่าน​มี​อุปกรณ์​เหล่านี้ ขอ​แนะนำ​ให้​ปรึกษา​แพทย์​ของ​ท่าน​ก่อนที่​จะ​ใช้​ระบบ​การ​ชาร์จ​แบบ​ไร้สาย

การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้สาย

เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​จะ​ได้รับ​การ​สั่งงาน​ไว้​ใน​ระหว่าง​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน บางครั้ง การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​ชาร์จ​อาจ​มี​ประโยชน์​ได้ เช่น เมื่อ​ท่าน​ต้องการ​วาง​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​ลง​บน​แผ่น​ยาง​โดย​ไม่​ต้องการ​ทำ​การ​ชาร์จ​โทรศัพท์ เป็นต้น ใน​การ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การทำงาน:
ไป​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง จากนั้น​ให้​แตะที่ Controls
ปรับตัว​ควบคุม​ที่​อยู่​ถัดจาก Wireless phone charger

การ​ชาร์จ​ชุด​อุปกรณ์​ด้วย​เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้สาย

P6-2222-Wireless phone charger
เครื่อง​ชาร์จ​แบบ​ไร้​สาย​ใต้​จอแสดงผล​ตรงกลาง
ตรวจสอบ​ว่า​เครื่อง​ชาร์จ​เปิด​ใช้​งานแล้ว
นำ​วัตถุ​อื่นๆ ทั้งหมด​ออก​จาก​เครื่องชาร์จ
วาง​ชุด​อุปกรณ์​ที่​ต้องการ​ชาร์จ​ลง​บริเวณ​ตรง​กลาง​ของ​เครื่องชาร์จ
อุปกรณ์​จะ​เริ่มทำ​การ​ชาร์จ และสัญลักษณ์ iCup-2037-Wireless phone charging symbol จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง

 สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​เก็บ​บัตร​หรือ​สิ่งของ​อื่น​ที่มี NFC (การ​ติดต่อสื่อสารระยะใกล้) เช่น บัตร​ธนาคาร​สำหรับ​การ​ชำระ​เงิน​แบบ​ไม่​มี​การ​สัมผัส ไว้​กับ​อุปกรณ์​ที่​จะ​ทำ​การชาร์จ สิ่งของ​เหล่านี้​อาจ​ชำรุด​เสียหาย รวมทั้ง​อาจ​รบกวน​การ​ชาร์จได้

 บันทึก

 • กระบวนการ​ชาร์จ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ประเภท​ของ​อุปกรณ์​ที่​จะ​ทำ​การชาร์จ ตัวอย่างเช่น เวลา​ก่อนที่​การ​ชาร์จ​จะ​เริ่มต้น​ขึ้น หรือ​เวลา​ก่อนที่​อุปกรณ์​จะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​จน​เต็ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป เป็นต้น
 • ชุด​อุปกรณ์​อาจ​ร้อน​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การชาร์จ นี่​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ

ถ้า​อุปกรณ์​ไม่​ทำ​การชาร์จ:

 • ตรวจสอบ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ว่า​ได้​เปิด​ใช้​งาน​เครื่อง​ชาร์จแล้ว
 • ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​วัตถุ​อื่น​ใด​อยู่​บน​เครื่องชาร์จ
 • ตรวจสอบ​ว่า​อุปกรณ์​รองรับ​การ​ชาร์จ​แบบ​ไร้สาย (Qi) หรือไม่
 • ยก​อุปกรณ์​ขึ้น แล้ว​วาง​อุปกรณ์​กลับ​ลง​ที่​บริเวณ​ตรง​กลาง​ของ​เครื่อง​ชาร์จ​อีกครั้ง
 • ถอด​ฝา​ครอบ​หรือ​ตัว​ป้องกัน​ที่​อาจ​มี​อยู่​บน​อุปกรณ์ออก
 • ตรวจเช็ค​ว่า​รถทำงาน
 • ตรวจสอบ​ว่า​อุปกรณ์​ไม่​เลื่อน​ออก​นอก​เครื่อง​ชาร์จ​ในขณะ​ขับขี่
 • ถ้า​มี​การ​เปิด​ประตู​ใด​ประตู​หนึ่ง การ​ชาร์จ​จะ​หยุด​เป็น​เวลา​หลายวินาที
 • ถ้า​อุณหภูมิ​ของ​อุปกรณ์​สูง​เกินไป​ใน​ระหว่าง​การ​ชาร์จ ฟังก์ชัน​การ​ชาร์จ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน
 • ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชันสำหรับ NFC (Near Field Communication) ถ้า​อุปกรณ์​มี​ฟังก์ชันนี้

ถ้า​มี​วัตถุ​อยู่​บน​เครื่อง​ชาร์จ​ที่​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จ​ได้ จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

 สำคัญ

ในขณะ​ทำ​การ​ชาร์จ อย่า​ให้​มี​สิ่งของ​อื่น​วาง​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​อุปกรณ์​และ​เครื่อง​ชาร์จ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​เกิด​สภาพ​ความ​ร้อน​สูงเกิน
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม