จุด​ยึด​ด้านบน​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

รถ​จะ​มี​จุด​ยึด​ด้านบน​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า* และ​ที่​นั่ง​ด้าน​นอก​ของ​ที่​นั่งด้านหลัง

จุด​ยึด​ด้านบน​จะ​ใช้​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหน้า​เป็นหลัก

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​การ​ติดตั้ง​ของ​ผู้ผลิต​เสมอ เมื่อ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เข้า​กับ​จุด​ยึดด้านบน

ตำแหน่ง​ของ​จุดยึด

P6-2037-XC40BEV-Safety–Top tether position front
ตำแหน่ง​ของ​จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​ที่​ด้านหลัง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า* จะ​อยู่​ที่​ส่วนล่าง​ของ​ด้านหลัง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

 บันทึก

ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​เพื่อ​ช่วย​ให้​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ได้​สะดวกขึ้น
P6-1746-XC40–Safety–Top tether position
ตำแหน่ง​ของ​จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​ที่​ด้านหลัง​ของ​พนักพิง

จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​อยู่​ที่​ด้านหลัง​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​ของ​ที่​นั่งด้านหลัง

 คำเตือน

ต้อง​ร้อย​สาย​รัด​ด้านบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ผ่าน​ช่อง​ระหว่าง​ก้าน​เหล็ก​ของ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ก่อนที่​จะ​ปรับ​ความ​ตึง​ที่​จุด​ยึดเสมอ ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

 บันทึก

พับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​เด็ก​แบบ​นี้​ใน​รถ​ที่​มี​พนัก​พิง​ศีรษะ​แบบ​พับ​ได้​ที่​ที่​นั่ง​ตัว​นอก แล้ว​ยก​พนัก​พิง​ศีรษะ​ขึ้น​หลังจาก​การติดตั้ง

พนัก​พิง​ศีรษะ​จะต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ยกขึ้น​เสมอ​เมื่อ​ใช้​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

 บันทึก

จะต้อง​ถอด​ชั้น​วาง​ของ​หลัง​รถ​ออก​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​เข้า​กับ​จุด​ยึดได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม