การ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศอัตโนมัติ

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​โดย​อัตโนมัติ​ไว้ ฟังก์ชัน​สภาพ​อากาศ​หลาย​ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ
เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง

กด AUTO (อัตโนมัติ) เป็น​เวลา​สั้นๆ หรือ​กดค้างไว้

  • กด​เป็น​เวลาสั้นๆ - การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ​, ระบบ​ปรับ​อากาศ และ​การ​จ่าย​อากาศ​จะ​ได้รับ​การ​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ
  • กดค้างไว้ - การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ​, ระบบ​ปรับ​อากาศ และ​การ​จ่าย​อากาศ​จะ​ได้รับ​การ​ควบคุม​โดย​อัตโนมัติ อุณหภูมิ​และ​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​จะ​เปลี่ยนไป​ใช้​การ​ตั้ง​ค่ามาตรฐาน: 22 °C (72 °F) และระดับ 3
การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​จะ​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น

 บันทึก

สามารถ​เปลี่ยน​อุณหภูมิ​และ​ความเร็ว​พัด​ลม​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ที่​ควบคุม​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ที่​ควบคุม​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​การ​กระจาย​อากาศ​ด้วย​มือ​หรือ​เมื่อ​มี​การ​เรียกใช้​งาน​ชุด​ไล่​ฝ้า​อย่างเต็มที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง