การ​แจ้ง​เตือน​การ​พร้อม​สำหรับ​การ​ขับขี่

ระบบ​ของ​รถ​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​ว่า​รถ​คัน​หน้า​เริ่ม​เคลื่อน​ตัว​อีก​ครั้งได้

เพื่อ​ไม่ให้​ท่าน​หยุด​รถ​เป็น​เวลานาน​เกินไป​และ​กีด​ขวาง​การจราจร ฟังก์ชัน Ready to drive notification จะ​ส่ง​สัญญาณเสียง รวมทั้ง​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ถ้า​ระบบ​ตรวจ​พบ​คน​เดิน​ถนน​หรือ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ การ​แจ้ง​เตือน​อาจ​ไม่ทำงาน

 คำเตือน

อย่างไร​ก็​ตาม ระบบ​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​และ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์ คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​อย่าง​เต็มที่​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ว่า​การ​ขับ​ขี่​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัย​อยู่ตลอดเวลา
ใน​การ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน:
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะที่ Driving และ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่าที่ต้องการ

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ของ​รถ​ซึ่ง​มี​ข้อจำกัด​ทั่วไป​บางประการ