จุด​ยึด​ที่​นั่งเด็ก

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ระลึก​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ จำนวน​หนึ่ง​เมื่อ​ทำ​การ​ยึด​และ​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​การ​วาง​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

 คำเตือน

ห้าม​ใช้​เบาะเสริม/ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​คาน​เหล็ก​หรือ​ที่​นั่ง​ประเภท​ที่​ออกแบบ​มา​ให้​สามารถ​วาง​บน​ปุ่ม​ปลด​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ปลด​ออก​ได้เอง

ห้าม​ยึด​สาย​รัด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เข้า​กับ​ก้าน​ปรับ​ที่​นั่ง​ตาม​แนวนอน หรือ​ในสปริง​, ราง หรือ​คาน​ด้าน​ใต้​ที่นั่ง ขอบ​คม​ต่างๆ อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​สาย​รัดได้

ห้าม​ให้​ส่วนบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​วาง​ชิด​กับ​กระจกหน้า

 บันทึก

เมื่อ​ใช้​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​อ่าน​คำแนะนำ​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​อย่างละเอียด

หาก​มี​คำถาม​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก กรุณา​ติดต่อ​ผู้ผลิต​เพื่อ​ขอรับ​คำแนะนำ​ที่ถูกต้อง

 บันทึก

ห้าม​วาง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ไว้​ใน​รถยนต์​โดย​ไม่ได้รัด ต้อง​รัด​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ให้​ปลอดภัย​ตาม​คำแนะนำ​เสมอ แม้​ในขณะ​ที่​ไม่​ใช้งาน

 บันทึก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ควร​ระวัง​เมื่อ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​รอย​ขูด​ขีด​ภายใน​รถ​เนื่องจาก​ขอบ​ที่​คม​หรือ​ชิ้นส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

การ​ติดตั้ง​ระยะ​ยาว​และ​การ​ใช้​ที่​นั่ง​เด็ก​อาจ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​สึก​หรอ​และ​การ​ชำรุด​จาก​การ​ใช้​งาน​บน​ตัว​ยึด​ของ​รถได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​อุปกรณ์เสริม​ตัว​ป้องกัน​การเตะ เพื่อ​ป้องกัน​ตัว​ยึด​ของรถ

ไม่​ขึ้นอยู่​กับตำแหน่ง

 • ใช้​เฉพาะที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้​, ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​แบบอเนกประสงค์หรือ​แบบ​กึ่ง​อเนกประสงค์ และ​เมื่อ​มี​รถ​ของ​ท่าน​รวมอยู่​ใน​รายชื่อ​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ของ​บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 • หาก​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ติดตั้ง​อยู่​กับ​ขา​รองรับ ให้​ยึด​ขา​รองรับ​เข้า​กับ​พื้นโดยตรง ห้าม​ยึด​ขา​รองรับ​เข้า​กับ​ที่​พัก​เท้า​หรือ​วัตถุ​อื่นๆ โดยเด็ดขาด
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​แบบ​ปรับ​ได้ จะต้อง​ปรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ให้​ตั้ง​ตรง​มาก​ขึ้น​เมื่อ​เด็ก​มี​อายุ​มากขึ้น

การ​ติดตั้ง​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

 • เมื่อ​ใช้​ที่​นั่ง​เสริม​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า​และ​เบาะ​เสริม​แบบ​ถอด​ออก​ได้​ซึ่ง​เด็ก​ใช้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของ​รถ ให้​ยก​ที่​นั่ง​ด้านหน้าขึ้น (ถ้าจำเป็น) เพื่อให้​สาย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​สามารถ​รัด​แน่น​ใน​บริเวณ​สะโพก​ของ​เด็กได้
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ได้​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง ให้​ปรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ต่ำสุด ยกเว้น​ใน​กรณี​ที่​ระบุ​ไว้​เป็น​อย่าง​อื่น​ใน​ตาราง​ที่​เกี่ยวข้อง​สำหรับ​ตำแหน่ง​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง ให้​เลื่อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ทางด้านหน้า เพื่อให้​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​สัมผัส​กับ​แผง​คอนโซล​หน้า หรือ​อยู่​ใกล้​กับ​แผง​คอนโซล​หน้า​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้
 • ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็กแบบ ISOFIX สามารถ​ติดตั้ง​ได้​เมื่อ​รถ​มี​อุปกรณ์เสริม​แผงคอนโซล ISOFIX1 ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น
 • ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​มี​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX ติดตั้ง​อยู่ และ​ได้รับ​การ​รับรองสำหรับ i-Size1
 • ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​มี​จุด​ยึดด้านบน1 ติดตั้งอยู่ วอล​โว​ขอ​แนะนำ​ให้​ดึง​สาย​รัด​ด้านบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ผ่าน​รู​ใน​พนัก​พิง​ศีรษะ ก่อนที่​จะ​รัด​เข้า​กับ​จุดยึด ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
 • ถ้า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​สาย​รัด​ด้านล่าง​ติดตั้ง​อยู่ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​จุด​ยึด​พร้อม​กับเหล่านี้1
 • ตัวนำ ISOFIX สามารถ​ใช้​เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​ใช้​จุดยึด ISOFIX ได้

การ​ติดตั้ง​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง

 • ห้าม​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ขา​รองรับ​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ตรงกลาง
 • ที่​นั่ง​ตัว​นอก​จะ​มี​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX ติดตั้ง​อยู่ และ​ได้รับ​การ​รับรองสำหรับ i-Size1
 • ที่​นั่ง​ตัว​นอก​จะ​มี​จุด​ยึด​ด้านบน​ติดตั้งอยู่ วอล​โว​ขอ​แนะนำ​ให้​ดึง​สาย​รัด​ด้านบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ผ่าน​รู​ใน​พนัก​พิง​ศีรษะ ก่อนที่​จะ​รัด​เข้า​กับ​จุดยึด ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
 • ถ้า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​สาย​รัด​ด้านล่าง​ติดตั้ง​อยู่ ห้าม​ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​ที่​อยู่​ด้านหน้า หลังจาก​ที่​ติดตั้ง​สาย​รัด​ใน​จุด​ยึด​ด้านล่างแล้ว อย่า​ลืม​ถอด​สาย​รัด​ด้านล่าง​ออก​เมื่อ​ไม่ได้​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
P5/P6-1917-Safety–Child seat distance to seat in front
หาก​มี​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ใน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​จาก​ส่วน​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​จนถึง​ส่วน​ด้าน​หลังสุด​ของ​เบาะ​นั่ง​ด้านหน้า ควร​มี​ระยะห่าง​อย่างน้อย 50 มม. (2 นิ้ว)
 1. 1 แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด