การ​รี​เซ็ต​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบไฟฟ้า*

ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ทำ​การ​รี​เซ็ต​โดย​อัตโนมัติ แต่​ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ยัง​ไม่​ร่น​กลับ ก็​สามารถ​รี​เซ็ต​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​แบบ​แมน​นวลได้
หยุด​ใน​ตำแหน่ง​ที่ปลอดภัย
ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แล้ว​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อีกครั้ง
เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ถูก​รีเซ็ต

 คำเตือน

ห้าม​แก้ไข​หรือ​ซ่อมแซม​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​แรง​สูงๆ เช่น ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทั้งชุด ใน​กรณี​นี้ คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​หายไป ถึงแม้ว่า​เข็ม​ขัด​จะ​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​ก็ตาม ถ้า​พบ​ร่องรอย​ของ​การ​ชำรุด​เสียหาย ก็​จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยเช่นกัน เข็ม​ขัด​นิรภัย​ชุด​ใหม่​จะต้อง​เป็น​ชนิด​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง และ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ที่​ตำแหน่ง​เดียวกัน​กับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​จะเปลี่ยน

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม