ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​หลาย​ระบบ และ​ทำ​หน้าที่​ตรวจสอบ​บริเวณ​ต่างๆ รอบตัวรถ
P6-22w22-XC40BEV-Front radar-Placement
ตำแหน่ง​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหน้า
P6-XC40BEV-22w22-RearRadar-SurfaceToKeepClean
ตำแหน่ง​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหลัง

 สำคัญ

รถยนต์วอลโว่ได้รับการติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ เพื่อใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สัตว์ใหญ่ และยานพาหนะเพื่อป้องกันการชน บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช. เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ในตำแหน่งใช้งานปกติจากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนด

การ​ดัดแปลง​ชุด​เรดาร์​อาจ​ทำ​ให้​การ​ใช้​งาน​ชุด​เรดาร์​เป็น​สิ่ง​ผิดกฎหมาย

ห้าม​ติดตั้ง​หลอดไฟ​เสริม​หรือ​อุปกรณ์​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​ที่​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​กระจัง​หน้า เนื่องจาก​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เรดาร์ได้

ใน​กระจัง​หน้า​หน้า​ชุด​เรดาร์​ด้านหน้า​ให้​ใช้​เฉพาะ​ตรา​สัญลักษณ์​ของ​แท้ของ Volvo เท่านั้น​เพื่อ​ไม่ให้​มี​ผลกระทบ​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหน้า