การ​สั่งงาน​ประตู​ท้าย​โดย​การ​เคลื่อนเท้า*

ท่าน​สามารถ​เปิด​และ​ปิด​ประตู​ท้าย​ได้​โดย​การ​เคลื่อนเท้า* ใต้​กัน​ชนด้านหลัง ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​อำนวย​ความ​สะดวก​ให้​ท่าน​เมื่อ​มือ​ของ​ท่าน​ไม่ว่าง

ถ้า​รถ​มี​การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​โดย​ใช้​การ​เคลื่อน​เท้าได้

ใน​รถ​ที่​ติดตั้ง​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ยัง​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ประตู​ท้าย​ได้​อีกด้วย

 บันทึก

ฟังก์ชั่น​ประตู​ท้าย​แบบ​สั่งงาน​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​มี​ให้​เลือกใช้​สอง​เวอร์ชั่น:

  • การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า
  • ปลด​ล็อค​เท่านั้น​เมื่อ​ใช้​การ​เคลื่อนเท้า (ยก​ประตู​ท้าย​ขึ้น​ใน​แบบ​แมน​นวล​เพื่อ​เปิด​ประตูท้าย)

โปรด​ทราบ​ว่า​ฟังก์ชัน​สำหรับ​การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​จำเป็นต้อง​มี​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

PX-2222-Foot movement sensor placement - long sensor
เซ็นเซอร์​จะ​อยู่​ที่​บริเวณ​ตรง​กลาง​ของ​กันชน

กุญแจ​ของ​รถ​ชุด​หนึ่ง​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ช่วง​การ​ทำงาน​ที่​ด้านหลัง​ของ​รถ​ที่​ระยะประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​เปิด​และ​ปิดได้ โดย​จะ​รวมถึง​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ปลด​ล็อค​ไว้​แล้ว​ด้วย เพื่อ​ป้องกัน​การ​เปิด​ออก​โดย​ไม่​ตั้งใจ เช่น ใน​ระหว่าง​การ​ล้าง​รถ เป็นต้น

การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า

P5-2122-XC60-Open tailgate with footmovement
ทำ​การ​เตะ​เท้า​ไปข้างหน้า หนึ่งครั้ง ใน​บริเวณ​ของ​เซ็นเซอร์​ใต้​กัน​ชนหลัง จากนั้น​ถอยออกมา ไม่​จำเป็นต้อง​สัมผัส​กับ​กัน​ชนหลัง
สัญญาณเสียง​สั้นๆ จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​การ​เปิด​หรือ​การ​ปิดทำงาน - ประตู​ท้าย​จะเปิด/ปิด

ถ้า​มี​การ​เตะ​เท้า​หลาย​ครั้ง​โดย​ไม่​มี​กุญแจ​อยู่​ใน​ระยะใกล้​เพียงพอ จะ​ไม่​สามารถ​ทำ​การ​เปิด​ได้​จนกว่า​จะ​ผ่าน​ช่วงเวลา​หน่วง​ช่วงหนึ่งเสียก่อน

ห้าม​เตะ​เท้า​ค้าง​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​เตะ​เท้า​ใต้​รถ เนื่องจาก​อาจ​เป็น​สาเหตุ​ให้​การ​สั่งงาน​ล้มเหลวได้

การ​ยกเลิก​การ​เปิด​หรือ​การ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า

ทำ​การ​เตะ​เท้า​ไปข้างหน้า หนึ่งครั้ง ในขณะ​ที่​การ​เปิด​หรือ​การ​ปิด​กำลัง​ดำเนินอยู่
การ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตู​ท้าย​จะ​หยุดลง

กุญแจ​ไม่​จำเป็นต้อง​อยู่​ใกล้​รถ​เพื่อ​ยกเลิก​การ​เปิด​หรือ​การ​ปิด​ประตูท้าย

ถ้า​ประตู​ท้าย​หยุด​การ​ทำงาน​ลง​ใน​ตำแหน่ง​ปิด การ​สั่งงาน​ครั้ง​ต่อไป​จะ​เป็น​การ​เปิด​ประตูท้าย

 บันทึก

ต้อง​แน่ใจ​ว่า ท่าน​ได้​ดูแล​บริเวณ​รอบๆ ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อน​เท้า​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง หรือ​หิมะ​ที่​เกาะ​สะสม​อยู่​อาจ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์ได้

 บันทึก

ให้​ระมัดระวัง​เกี่ยวกับ​ความ​เป็นไป​ได้​ที่​ระบบ​อาจ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​เครื่อง​ล้าง​รถ ถ้า​มี​กุญแจ​อยู่​ภายใน​ระยะ​การทำงาน
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม