การ​ปรับ​ระดับ​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​แบบ​ควบคุม​อัตโนมัติ​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ได้​หลายระดับ1
เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะ​ที่​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ที่ต้องการ OFF, 1-5 หรือ Max
ระดับ​ของ​พัด​ลม​จะ​เปลี่ยนไป และ​ระดับ​ที่​เลือก​จะ​ติด​สว่างขึ้น

 สำคัญ

ถ้า​พัด​ลม​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​สมบูรณ์ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ไม่​ทำงาน ซึ่ง​ส่งผล​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าต่างได้

 บันทึก

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ปรับ​การ​ไหล​ของ​อากาศ​ภายใน​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ที่​เลือก​ไว้​โดย​อัตโนมัติ โดย​อ้างอิง​จาก​อัตรา​การ​ไหล​ที่​จำเป็น ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ได้ ถึงแม้ว่า​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ยังคง​เป็น​ระดับ​เดิม​ก็ตาม

พัด​ลม​ที่​ทำงาน​ใน​ระดับสูง​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​อาจ​ทำ​ให้​ระดับ​เสียง​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ดัง​ขึ้นได้

  1. 1 สำหรับ​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน จะ​เป็น​การ​ปรับ​สำหรับ​ด้านหลังด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง