ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน1 สามารถ​ช่วย​คนขับ​และ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​โดย​ไม่​ตั้งใจ โดย​จะ​ทำ​การ​บังคับ​เลี้ยว​ให้​รถ​กลับคืน​สู่ถนน
ฟังก์ชัน​นี้​มี​การ​เข้า​แทรก​การทำงาน 2 ระดับ:
  • ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เพียง​อย่างเดียว
  • ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​พร้อม​การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การเบรก
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1
การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​ใช้​ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2
การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​ใช้​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​และ​การเบรก

การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​เบรก​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​ที่​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่เพียงพอ แรง​เบรก​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​ตาม​สถานการณ์​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​ในขณะนั้น

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-140 กม./ชม. (40-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน

ชุด​กล้อง​ของ​รถ​จะ​สแกน​ขอบ​ถนน​และ​เครื่องหมาย​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่​ทาสีไว้ ถ้า​รถ​กำลัง​จะ​วิ่ง​ออก​นอก​ถนน รถ​สามารถ​บังคับ​เลี้ยว​กลับ​เข้า​มา​อยู่​บน​ถนน​อีก​ครั้ง และ​ถ้า​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​บังคับ​เลี้ยว​ไม่​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​ได้ ก็​จะ​มี​การ​เบรกรถด้วย

อย่างไร​ก็​ตาม ถ้า​มี​การ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว ฟังก์ชัน​จะ​ไม่​มี​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​หรือ​การ​เบรกใดๆ ถ้า​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​คนขับ​กำลัง​ขับ​รถ​อยู่​อย่าง​กระฉับกระเฉง การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​หน่วง​เวลาออกไป

เมื่อ​ฟังก์ชัน​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

 คำเตือน

บ่อยครั้ง​ที่​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เนื่องจาก​การ​ชน​ที่​กำลัง​จะ​เกิด​ขึ้นกับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​จะ​เกิดขึ้น​ช้ามาก

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
  1. 1 Collision Avoidance