การ​เปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์​ที่​เกิด​การ​โอ​เวอร์​โหลด​จะ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​เปลี่ยน เพื่อให้​ส่วนประกอบ​ไฟฟ้า​ที่​ฟิวส์​นั้น​ปกป้อง​อยู่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อีกครั้ง
ค้นหา​ฟิวส์​ที่​ถูกต้อง​ใน​รายการ​ฟิวส์​สำหรับ​กล่อง​ฟิวส์ต่างๆ
ดึง​ฟิวส์​ออก และ​ตรวจสอบ​จาก​ทางด้านข้าง​เพื่อ​ดู​ว่า​ลวด​โค้ง​ขาดหรือไม่
ใน​กรณี​นี้ ให้​เปลี่ยนเป็น​ฟิวส์​ตัว​ใหม่​ที่​มี​สี​และ​ค่า​แอมแปร์​เหมือนกับ​ตัวเดิม

 บันทึก

กล่อง​ฟิวส์​บาง​กล่อง​อาจ​มี​ตัว​หนีบ​แบบ​พิเศษ​เพื่อให้​สามารถ​จับ​ยึด​ฟิวส์​ได้​ดีขึ้น

 คำเตือน

ห้าม​เปลี่ยน​ฟิวส์​ด้วย​วัตถุ​แปลกปลอม​หรือ​ใช้​ฟิวส์​ที่​มี​ค่า​แอมแปร์​สูงกว่า เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​และ​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​เพลิง​ไหม้ได้

โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เกี่ยวกับ​การ​เปลี่ยน​ฟิวส์​ที่​ไม่ได้​กล่าวถึง​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

 คำเตือน

โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เกี่ยวกับ​การ​เปลี่ยน​ฟิวส์​ที่​ไม่ได้​กล่าวถึง​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ