การ​ติดต่อ​ระหว่างแอพ Volvo Cars* กับรถ

ระบบ​ของ​รถ​ที่​มี​การ​ติดต่อ​กับแอพ Volvo Cars ได้รับ​ตั้ง​โปรแกรม​ให้​ปิด​ทำงาน​เมื่อ​ไม่​มี​การ​ใช้​งาน​รถ​เป็น​ระยะเวลานาน

หลังจาก​ผ่าน​ไป​สอง​ถึง​สาม​วัน ระบบ​จะ​ปิด​ทำงาน​เพื่อ​ประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อ​ถึง​เวลา​นี้ จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พบาง​ฟังก์ชันได้ ระบบ​จะ​พร้อม​ทำงาน​อย่าง​เต็มที่​อีก​ครั้ง​ในทันที​ที่​มี​การ​สตาร์ทรถ

 คำเตือน

บริการ​ต่างๆ ของ​ระบบ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​พื้นที่​ที่​มี​การ​ครอบคลุม​สัญญาณ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​คู่​ค้าของ Volvo Assistance และ​เมื่อ​เทคโนโลยี​เอื้ออำนวย​ให้​สามารถ​ทำ​ได้เท่านั้น

ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​โทรศัพท์มือถือ สัญญาณ​รบกวน​โดยรอบ​หรือ​สัญญาณ​ที่​ไม่​แรง อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เชื่อมต่อ​ได้ อย่างเช่น ใน​พื้นที่​มี​ประชากร​ไม่​หนาแน่น เป็นต้น

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม