แบตเตอรี่ส​แตนด์​บายสำหรับ Volvo Assistance*

ถ้า​แบตเตอรี่​หลัก​หมด​ไฟ จะ​มี​การ​ใช้​แบตเตอรี่ส​แตนด์​บายสำหรับ Volvo Assistance เพื่อให้​ยังคง​สามารถ​ใช้​ระบบ​ต่อไปได้

แบตเตอรี่ส​แตนด์​บาย​มี​อายุ​ใช้​งาน​ที่จำกัด เมื่อ​แบตเตอรี่​จำเป็นต้อง​ได้รับ​บริการ​หรือ​เปลี่ยน ข้อความ eCall Service required จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม