การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เตือน​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​ถอยหลัง*

คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติโดย Rear Auto Brake (RAB) และ Cross Traffic Alert (CTA)* ได้ สัญญาณ​เตือน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​แยก​ต่างหากได้

สัญญาณเตือน

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​ปุ่ม​นี้​ใน​มุมมอง​กล้อง​ช่วย​ขณะจอด

  • ปุ่ม​ติด​สว่างขึ้น - ฟังก์ชัน​ทำงานอยู่
  • ปุ่ม​ดับลง - ฟังก์ชัน​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

เบรกอัตโนมัติ

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button

สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​โดย​ใช้​ปุ่ม​นี้​ใน​มุมมอง​กล้อง​ช่วย​ขณะจอด

  • ปุ่ม​ติด​สว่างขึ้น - ฟังก์ชัน​ทำงานอยู่
  • ปุ่ม​ดับลง - ฟังก์ชัน​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ทเครื่องยนต์

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม