การ​พับ​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระขึ้น

ท่าน​สามารถ​ยึด​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ยกขึ้น​ได้​โดย​ใช้​แขนรองรับ
จับ​มือ​จับ​เพื่อ​พับ​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระขึ้น

พับ​แขน​รองรับ​ขึ้น​แล้ว​ยึด​ปลาย​ไว้​ใน​ช่อง​เสียบ​ที่​ด้านล่าง​ของ​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

iCup-2246-XC40BEV-Load floor support arm
พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ค้าง​อยู่​ใน​ตำแหน่งยกขึ้น

ในขณะ​ที่​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​พับอยู่*

iCup-2246-XC40-Folded load floor in a pile
ยก​มือ​จับ​ตรง​กลาง​ของ​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบ​พับ​ได้ และ​พับ​ไปด้านหน้า
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง