การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค

ท่าน​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน
ตัวเลือกได้แก่:
  • โดย​ใช้​ปุ่ม​ของกุญแจ
  • โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ (ถ้า​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​หมดไฟ)
  • การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* (รถ​ตรวจ​พบ​กุญแจ​อยู่​ในช่วง​ระยะ​การทำงาน)
  • จาก​ภายใน​รถ​โดย​ใช้​มือ​จับ​ประตู​และ​ปุ่มล็อค
  • โดย​ใช้แอพ Volvo Cars
  • การ​ล็อค​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ขับ​ขี่รถ

 บันทึก

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ขึ้น รถ​จะ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​เพื่อ​ความปลอดภัย กรณี​นี้​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงานเท่านั้น
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม