การ​บริการ​ลูกค้าผ่าน Volvo Assistance

สำหรับ​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​รถ ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol ใน​การ​ติดต่อกับ Volvo Assistance ได้ 1

เจ้าหน้าที่​จะ​พร้อม​ให้​คำตอบ​แก่​ท่านตลอด 24 ชม.

ท่าน​ยัง​สามารถติดต่อ Volvo Assistance ผ่าน​ทางแท็บ Px-2037-VOC app icon Support ของแอพ Volvo Cars ได้​อีกด้วย

  1. 1 การ​บริการ​ที่​มี​ให้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด