สัญญาณเตือน*

สัญญาน​เตือน​จะ​ให้​การ​เตือน​ด้วย​เสียง​และ​ภาพ​ถ้า​มี​ผู้ใด​เข้า​ไป​ใน​รถ​โดย​ไม่​มี​กุญแจ​ที่ถูกต้อง​, พยายาม​ขโมย​ยาง​หรือ​ลาก​รถ​ออกไป หรือ​พยายาม​ปรับเปลี่ยน​แบตเตอรี่​ของ​รถ​หรือ​ไซเรน​ของ​สัญญาณเตือน

ไฟสัญญาณเตือน

PX-2222-Alarm indicator
ไฟ​แสดง​สำหรับ​ตัว​ล็อค​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ของ​แผง​หน้าปัด ที่​บริเวณ​ใกล้​กับ​กระจกหน้า

ไฟ​แสดง​สี​แดง​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ระบบ​สัญญาณเตือน:

 • ดับ – ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ปิดทำงาน
 • กะพริบ​ทุก​สองวินาที – ระบบ​สัญญาณ​เตือน​เปิด​ทำงานอยู่
 • หลังจาก​ที่​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​แล้ว ไฟ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​เป็น​เวลาสูงสุด 30 วินาที หรือ​จนกว่า​จะ​ปรับ​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง I - มี​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน
สัญญาณ​เตือน​ที่​ทำงาน​อยู่​จะ​ถูก​กระตุ้นเมื่อ:
 • มี​การ​เปิด​ประตู​ใด​ประตูหนึ่ง​, ฝา​กระโปรง​หน้า หรือ​ประตูท้าย1
 • ตรวจ​พบ​การ​เคลื่อนไหว​ใน​ห้องโดยสาร (หาก​ติดตั้ง​อุปกรณ์​ตรวจจับ​ความเคลื่อนไหว*)
 • รถ​ถูก​ยก​หรือลาก (หาก​ติดตั้ง​อุปกรณ์​ตรวจจับ​ความเอียง*)
 • แบตเตอรี่​ถูก​ตัด​การเชื่อมต่อ
 • ไซเรน​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

สัญญาณเตือน

เมื่อ​สัญญาณ​เตือน​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน จะ​เกิด​สิ่งต่อไปนี้:
 • ไซเรน​ส่ง​เสียง​ดัง​เป็นเวลา 30 วินาที หรือ​จนกว่า​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน
 • ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​กะพริบ​เป็นเวลา 5 นาที หรือ​จนกว่า​จะ​ปิด​สัญญาณเตือน

ถ้า​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​สัญญาณ​เตือน​ทำงาน​ไม่ได้​รับ​การ​แก้ไข สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​ซ้ำ​สูงสุด​ไม่เกิน 10 ครั้ง1

เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การเอียง*

ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​ของ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ตอบสนอง​ต่อ​การ​เคลื่อนไหว​ภายในรถ2 ในขณะ​ที่​ตัว​ตรวจจับ​การ​เอียง​จะ​ตอบสนอง​ถ้า​ความ​เอียง​ของ​รถ​เปลี่ยนแปลงไป ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​สัญญาณ​เตือน​แบบ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ลง​เพื่อ​ป้องกัน​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​เนื่องจาก​การ​เคลื่อนไหว​ในขณะ​ที่​รถ​อยู่​ระหว่าง​การ​ขนส่ง เช่น บน​เรือ​ขนส่ง เป็นต้น

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​กระตุ้น​ให้​สัญญาณ​เตือน​ทำงาน​โดย​ไม่ตั้งใจ:
 • ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​เมื่อ​ออก​จากรถ
 • ปิด​หลังคา​พา​โนรามา
 • ถ้า​ใช้​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ ให้​ปรับ​การ​ไหล​ของ​อากาศ​ไม่ให้​พุ่ง​ขึ้น​ด้านบน​ภายใน​ห้องโดยสาร

นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ได้​อีกด้วย

สัญลักษณ์​และข้อความ

สัญลักษณ์ข้อความความหมาย
P6-20w37-DIM-KeyNotFound
Alarm system failure Service requiredโปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

 บันทึก

ห้าม​พยายาม​ซ่อม​หรือ​ปรับเปลี่ยน​อุปกรณ์​ต่างๆ ใน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ด้วยตัวเอง การ​พยายาม​ดำเนินการ​เหล่านี้​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ของ​การ​ประกันภัย​และ​ประสิทธิภาพ​ของ​สัญญาณเตือน
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด
 3. 2 การ​ไหล​ของ​อากาศ​จาก​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​อาจ​ถูก​ตีความ​ว่า​เป็น​การเคลื่อนที่