One Pedal Drive

One Pedal Drive เป็น​คุณสมบัติ​ที่​เหมาะ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ในเมือง การใช้ One Pedal Drive ทำ​ให้​สามารถ​ขับ​ขี่​รถ​ได้​อย่าง​ราบรื่น​โดย​การ​เหยียบ​และ​ปล่อย​คันเร่ง​เท่านั้น โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​ใช้​แป้น​เบรก​แต่​อย่างใด

 บันทึก

การ​ขับ​รถ​โดย​ใช้ระบบ One Pedal Drive มักจะ​หมายความ​ว่า​การ​ขับ​ขี่​จะ​ประหยัด​พลังงาน​น้อยลง เนื่องจาก​ช่วย​ให้​สามารถ​เบรก​และ​เร่ง​ความเร็ว​โดย​ไม่​สมัคร​ใจได้

 สำคัญ

ไม่​แนะนำ​ให้ใช้ One Pedal Drive ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​บน​ถนนลื่น

การ​สั่งงาน​หรือ​การ​ยกเลิก​การทำงาน One Pedal Drive

โหมด​การ​ทำงานสำหรับ One Pedal Drive ที่​สามารถ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ได้​มี​หลายโหมด

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Driving
สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​โหมด​ที่​ต้องการสำหรับ One Pedal Drive
ตำแหน่งลักษณะ​การ​ทำงาน​ของรถ
Offไม่​มี​การ​จ่าย​แรง​เบรก​และ​รถ​สามารถ​เคลื่อนที่​ได้​อย่างอิสระ
Onแรง​ใน​การ​เบรก​สูง เหมาะ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ในเมือง
Autoการ​ปรับ​แรง​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​โดย​อ้างอิง​ตาม​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า

 บันทึก

  • ไม่​สามารถ​เปิด​ใช้งาน One Pedal Drive ได้​ในขณะ​ที่​เปิด​ใช้​โหมด​การ​ขับขี่ Off-road อยู่ และ​ปุ่ม​จะ​แสดง​เป็น​สีเทา
  • เมื่อ​เปิด​ใช้งาน Off-road One Pedal Drive จะ​ถูก​ตั้งเป็น Off โดย​อัตโนมัติ และ "การ​เคลื่อนที่ช้าๆ​" จะเปลี่ยนเป็น On
  • เมื่อ​ปิด​ใช้งาน Off-road การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ One Pedal Drive จะ​ถูก​รี​เซ็ต​เป็น​การ​ตั้ง​ค่าที่​ใช้​ก่อน​เปิด​ใช้งาน Off-road