ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ตรวจ​ติดตาม​ความ​ดัน​ลมยาง*

จำนวน​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ตรวจ​ติดตาม​ความ​ดัน​ลมยาง1 จะ​แสดงขึ้น ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง
จอแสดงผลส่วนกลาง: Storing pressure is required due to updated softwareซอฟต์แวร์​ได้รับ​การ​อัพเดต​แล้ว และ​จำเป็นต้อง​บันทึก​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อีกครั้ง ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง และ​ถ้า​จำเป็น ให้​เติม​ความ​ดัน​ลมยาง
จอแสดงผล​สำหรับคนขับ: TPMS unavailable Open Car Status app to Store Pressureสัญลักษณ์​ไฟ​แสดง​จะ​กะพริบ​แล้ว​เปลี่ยนเป็น​ติด​สว่าง​คงที่​หลังจาก​เวลา​ผ่านไป 1 นาที สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่​สถานะ​ของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
จอแสดงผล​สำหรับคนขับ: Tyre pressure low Check Car Status app in center displayสัญลักษณ์​ไฟ​แสดง​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​แสดง​ว่า​ยาง​รถ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ล้อ​มี​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่​สถานะ​ของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
จอแสดงผล​สำหรับคนขับ: Tyre pressure system Temporarily unavailable สัญลักษณ์​แสดง​กะพริบ​และ​เปลี่ยนเป็น​ติด​สว่าง​คงที่​หลังจาก​ผ่าน​ไปประมาณ 1 นาที ระบบ​ไม่​พร้อม​ใช้​งาน​อยู่​ในขณะ​นี้ และ​จะ​ทำงาน​ใน​เร็วๆ นี้
จอแสดงผล​สำหรับคนขับ: Tyre pressure system Service requiredสัญลักษณ์​แสดง​กะพริบ​และ​เปลี่ยนเป็น​ติด​สว่าง​คงที่​หลังจาก​ผ่าน​ไปประมาณ 1 นาที การ​ทำงาน​ผิดปกติของ TPMS บางอย่าง​อาจ​จำเป็นต้อง​ให้​คนขับ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​และ​ล็อค​รถ​ไว้​เป็นเวลา 6 นาที เพื่อให้​โมดูล​ควบคุม​ทำ​การ​รีเซ็ต ถ้า​ระบบ​ยังคง​ทำงาน​ไม่​ถูกต้อง โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ2
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
  3. 2 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง