ความปลอดภัย

รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​หลากหลาย​ระบบ​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​พร้อม​กัน เพื่อ​ป้องกัน​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ

รถ​มี​เซ็นเซอร์​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​จะ​ตอบสนอง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ และ​สั่งงาน​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ต่างๆ เช่น ถุง​ลม​นิรภัย​และ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัดนิรภัย โดย​ขึ้นอยู่​กับ​สภาพ​อุบัติเหตุ​เฉพาะ เช่น​การ​ชน​ที่​มุม​ต่างๆ กัน การ​พลิก​คว่ำ หรือ​การ​ขับ​ตก​ถนน ระบบ​จะ​ตอบสนอง​ใน​รูปแบบ​ต่างๆ กัน​เพื่อให้​การ​ปกป้อง​ที่​ดีที่สุด

นอกจากนี้ ยัง​มี​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​แบบ​กลไก เช่น Whiplash Protection System อีกด้วย รวมทั้ง​โครงสร้าง​ของ​รถ​ยัง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​ให้​สามารถ​กระจาย​แรง​การ​ชน​ที่​สูง​มาก​ไป​ยัง​คาน เสา พื้น หลังคา และ​ชิ้นส่วน​อื่นๆ ของ​ตัวถัง​อีกด้วย

โหมด​นิรภัย​ของ​รถ​อาจ​ทำงาน​หลัง​การ​ชน ถ้า​ฟังก์ชัน​ที่​สำคัญ​ใน​รถ​ได้รับ​ความเสียหาย

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เมื่อ​สตาร์ทรถ สัญลักษณ์​จะ​ดับ​ลง​หลังจาก​ผ่าน​ไปประมาณ 6 วินาที ถ้า​ไม่​มี​ความ​ผิดปกติ​ใดๆ ใน​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของรถ

 คำเตือน

ถ้า​สัญลักษณ์​เตือน​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่ หรือ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​รถ และ​มีข้อความ Drive to workshop SRS airbag Service urgent แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ แสดง​ว่า​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ทำงาน​ไม่เต็มที่ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​โดยเร็วที่สุด

 คำเตือน

ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​ซ่อมแซม​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ต่าง ๆ ของ​รถ​ด้วย​ตัว​ท่านเอง หาก​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​มี​ข้อบกพร่อง​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​ทำงาน​ผิดปกติ และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ต่อ​บุคคล​อย่าง​ร้ายแรงได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ
P5P6-2037-iCup-Warning symbol

ถ้า​สัญลักษณ์​เตือน​เฉพาะ​ไม่​ทำงาน สัญลักษณ์​เตือน​ทั่วไป​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​แทน และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อความ​เดียวกันขึ้น