การใช้ Google Maps

Maps จะ​แสดง​ขึ้น​และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​รวมถึง​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​โดย​การ​ใช้​แป้น​กด​บน​พวงมาลัย นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ใช้งาน Maps โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ได้​อีกด้วย

การ​เปิด​และ​การปิด Maps

P6-2037-GoogleMapsIcon

ใน​การเปิด Maps ให้​แตะ​บน​ไอ​คอน​ของ​แอ​พบน​จอแสดงผล​ตรงกลาง ใน​การ​ปิด​แอพ ให้​แตะ​ปุ่ม​หน้าหลัก

โหมด​เปิด​จะ​แสดง​แผน​ที่​และ​ข้อมูล​การจราจร​ในปัจจุบัน

ทางลัด

หน้าต่าง​ย่อย​การ​นำ​ทาง​มี​ทาง​ลัด​ต่างๆ ทาง​ลัด​แต่​ละ​รายการ​จะ​เริ่ม​การ​ค้นหาใน Maps: ตัวอย่าง​ของ​ทางลัด:

  • สถานีชาร์จ
  • ร้านอาหาร

เมื่อ​ป้อน​เส้นทาง​ลงใน Maps แล้ว จะ​มี​ทาง​ลัด​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​สิ้นสุด​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ที่​กำลัง​ดำเนินอยู่

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้

 คำเตือน

โปรด​สังเกต​สิ่งต่อไปนี้
  • ให้​ความ​สนใจ​กับ​ถนน​อย่าง​เต็มที่ และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ใช้​สมาธิ​อยู่​กับ​การ​ขับ​ขี่​อยู่ตลอดเวลา
  • ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ขับ​ขี่​อย่าง​มี​สติ​อยู่เสมอ
  • เนื่องจาก​สภาพ​อากาศ​หรือ​ช่วงเวลา​ของ​ปี​อาจ​ส่งผล​ต่อ​สภาพ​ถนน ความ​เชื่อถือ​ได้​ของ​คำแนะนำ​บาง​รายการ​อาจ​ลดน้อยลง