ช่วง​การทำงาน

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ของ​รถ​ขึ้นอยู่​กับ​ปัจจัย​หลายอย่าง ความสามารถ​ใน​การ​เดินทาง​ที่​ยาว​ไกล​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​สภาพแวดล้อม​และ​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ในขณะนั้น

ไม่​ควร​ถือ​ว่า​ค่าที่​รับรอง​สำหรับ​ระยะ​เดินทาง​ของ​รถ​เป็น​ช่วง​ระยะ​เดินทาง​ที่​คาดหวังได้ ควร​ใช้​ค่าที่​รับรอง​เป็น​หลัก​ใน​การ​เปรียบเทียบ​กับ​รถยนต์​คัน​อื่น​และ​ได้​รับมา​ใน​ระหว่าง​รอบ​การ​ทดสอบพิเศษ

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

VCC-23w26-iCup-BEV-Battery meter and range value

เมื่อ​มี​การ​ส่ง​มอบ​รถ​จาก​โรงงาน ช่วง​การ​ทำงาน​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ค่าที่​ผ่าน​การรับรอง และ​เมื่อ​ขับ​รถ​ไป​ระยะ​หนึ่ง ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​จะ​อ้างอิง​ตาม​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​ที่​เก็บ​บันทึก​ไว้​เป็นประวัติ

จำนวน​ประวัติ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ใช้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​สถานะการ​ชาร์จ​ของแบตเตอรี่ ดังนั้น ยิ่ง​มี​ประจุ​ไฟฟ้า​ใน​แบตเตอรี่​น้อย​เท่าใด ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก็​จะ​ปรับ​ตาม​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​ที่​เปลี่ยนไป​เร็ว​ขึ้นเท่านั้น

ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้สั้น

ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​โดยประมาณ​ของ​รถ​จะ​สั้น​ลง​เมื่อ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่ลดลง จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​เมื่อ​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​สั้นลง

สัญลักษณ์ข้อความ/ความหมาย
P6-22w22-BEV-Amber battery
เมื่อ​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ลดลง​จน​ต่ำกว่า 50 กม. สัญลักษณ์​แบตเตอรี่​ที่​อยู่​ข้าง​เกจ​วัด​แบตเตอรี่​จะ​เปลี่ยน​สี​เป็น​สี​ส้ม และข้อความ Low range Do you want to find a charging station? จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ข้อความ​จะ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ถ้า​มี​การ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ไว้​ใน​ระบบ​นำทาง
P6-22w22-BEV-Red battery
เมื่อ​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ลดลง​จน​ต่ำกว่า 20 กม. สัญลักษณ์​แบตเตอรี่​ที่​อยู่​ข้าง​เกจ​วัด​แบตเตอรี่​จะ​เปลี่ยน​สี​เป็น​สี​แดง และข้อความ Low range Do you want to find a charging station? จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
P6-22w04-BEV-Filled amber turtoise
เมื่อ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ต่ำ สัญลักษณ์​รูป​เต่า​สี​ส้ม​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ส่วน​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
P6-22w04-BEV-Amber battery two bars
ข้อความ Reduced power due to low battery charge จะ​แสดง​ขึ้น​ร่วมกับ​สัญลักษณ์​แบตเตอรี่​สีส้ม ถ้า​สัญลักษณ์​รูป​เต่า​ยัง​ไม่ได้​แสดง​ขึ้น​ก่อน​หน้า​นี้ ก็​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​พร้อม​กับ​เมื่อ​ข้อความ​นี้​แสดงขึ้น
P6-22w04-BEV-White empty battery
ข้อความ Empty battery. Charge battery. จะ​แสดง​ขึ้น​ร่วมกับ​สัญลักษณ์​แบตเตอรี่​ที่ว่างเปล่า

ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่ได้

นอกเหนือจาก​ข้อมูล​ระยะ​เดินทาง​ที่​เก็บ​ไว้​เป็น​ประวัติ​แล้ว ยัง​มี​ปัจจัย​อื่นๆ ที่​มี​ผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ด้วยเช่นกัน ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​จะ​ไกล​ที่สุด​ภายใต้​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​เอื้ออำนวย เมื่อ​ปัจจัย​ทั้งหมด​ส่งผล​กระทบ​ใน​เชิงบวก

ตัวอย่าง​ของ​ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่ได้:

 • ความเร็ว
 • การ​ตั้ง​ค่า​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ
 • สภาพ​ภูมิประเทศ
 • การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า
 • ยาง​และ​ความ​ดัน​ลมยาง
 • สภาพการจราจร
 • อุณหภูมิ​และอากาศ
 • สภาพถนน

ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​เมื่อ​อยู่​ใน​อุณหภูมิ​ที่​เย็นจัด

P6-22w22-BEV-Cold battery

เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​เย็น​จัด จะ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​แบตเตอรี่​จะ​เย็น​เกินไป ซึ่ง​ส่งผล​เสีย​ต่อ​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่ได้ สัญลักษณ์​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ถ้า​อุณหภูมิ​ของ​แบตเตอรี่​ลดลง​จนถึง​ระดับวิกฤต ถ้า​รถ​จอด​อยู่​ใน​บริเวณ​ที่​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​เย็น​จัด จะ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​จะ​ลดลง​อย่างมาก เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ลดลง​อย่าง​มาก​หลังจาก​ที่​จอด​รถ​ใน​อุณหภูมิ​อากาศ​ภาย​อก​ที่​เย็น​จัด ควร​ทำ​การ​ชาร์จ​รถ​ไว้​ในขณะ​ที่​จะอยู่

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ที่​ขึ้นอยู่​กับ​ความเร็ว​และ​อุณหภูมิภายนอก

P5P6-2017-Reach and speed graph
 1. P5-Icon red circle 1อุณหภูมิภายนอก 20 °C (68 °F) และ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้องโดยสาร 'ปิดทำงาน'
 2. P5-Icon red circle 2อุณหภูมิภายนอก 20 °C (68 °F) และ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้องโดยสาร 'เปิดทำงาน'
 3. P5-Icon red circle 3อุณหภูมิภายนอก 35 °C (95 °F) และ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้องโดยสาร 'เปิดทำงาน'
 4. P5-Icon red circle 4อุณหภูมิภายนอก -10 °C (14 °F) และ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้องโดยสาร 'เปิดทำงาน'

แผนผัง​จะ​แสดง​ความสัมพันธ์​โดยประมาณ​ระหว่าง​ความเร็ว​คงที่​กับ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่ได้

กราฟ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ความเร็ว​ที่​ต่ำลง​จะ​ทำ​ให้​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ไกลขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิ​ภายนอก​ยัง​ส่งผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อีก​ด้วย โดย​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​ที่​เย็น​หรือ​ร้อน​จัด​จะ​ส่งผล​ให้​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​สั้นลง

เส้น 1 และ 2 แสดง​ความ​แตกต่าง​โดยประมาณ​ของ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​ฟังก์ชัน​การ​ควบคุม​สภาพอากาศ การ​ปิด​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ส่งผล​ดี​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่ได้