ระบบ​ช่วย​ขณะแซง*

ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เมื่อ​แซง​รถ​คัน​อื่นได้ ฟังก์ชัน​สามารถ​ใช้​งานร่วมกับ Pilot Assist*

เมื่อ Pilot Assist กำลัง​ตามหลัง​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง และ​คนขับ​แสดง​ความ​ต้องการ​ที่​จะ​แซง​โดย​การ​เปิด​ไฟเลี้ยว1 ระบบ​จะ​ช่วย​โดย​การ​เร่ง​ความเร็ว​ของ​รถ​เพื่อ​เคลื่อน​ตัว​เข้า​หา​รถ​คันหน้า ก่อนที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ถึง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​สำหรับแซง

จากนั้น ฟังก์ชัน​จะ​หน่วง​เวลา​การ​ลด​ความเร็ว​ลง เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เบรก​ก่อน​กำหนด​เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เคลื่อนที่​เข้า​หา​รถ​ที่​ช้ากว่า

ฟังก์ชัน​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​จนกว่า​รถ​ของ​ท่าน​จะ​แซง​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง​พ้นแล้ว

 คำเตือน

พึง​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อื่นๆ นอกเหนือไปจาก​ใน​ระหว่าง​การ​แซง​ได้​อีก​ด้วย เช่น เมื่อ​ใช้​ไฟ​เลี้ยว​เพื่อ​ระบุ​ถึง​การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​หรือ​การ​ออกไป​ยัง​ถนน​อีก​เส้น​หนึ่ง ซึ่ง​รถยนต์​จะ​เร่ง​ความเร็ว​ขึ้น​เป็น​เวลาสั้นๆ

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 เฉพาะ​ไฟ​เลี้ยว​ซ้าย​เท่านั้น​สำหรับ​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย หรือ​เฉพาะ​ไฟ​เลี้ยว​ขวา​เท่านั้น​สำหรับ​รถ​พวงมาลัยขวา