ตำแหน่งเกียร์

เลือก​ตำแหน่ง​เกียร์​ที่​เหมาะสม​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ทิศ​ทางการ​เคลื่อนที่​ของรถ

การ​เปลี่ยนเกียร์

เปลี่ยน​ตำแหน่ง​เกียร์​โดย​การ​ดัน​คัน​เกียร์​แบบ​ใช้​แรง​สปริง​ไป​ทางด้านหน้า​หรือด้านหลัง จะต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก​จึง​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​เกียร์ได้

 บันทึก

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนระหว่าง D/R ที่​ความเร็ว​ต่ำ​มาก​โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​เหยียบ​เบรก​ได้ เช่น เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​จอด เป็นต้น

ตำแหน่งเกียร์

P6-2037-XC40BEV-Gear shifter and gear shift modes

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​เกียร์​ที่​ใช้​อยู่​ในขณะนั้น

รถ​มี​ตำแหน่งเกียร์ 3 ตำแหน่ง และ​ปุ่ม​สำหรับ​เบรก​จอด​รถ​หนึ่งปุ่ม:

R, N, D หรือปุ่ม P สำหรับ​เบรก​จอดรถ

เบรก​จอดรถ - P

P6-2037-XC40BEV-Parking brake button
กดปุ่ม
สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เข้า​เบรก​จอดรถ

 สำคัญ

ตรวจสอบ​ว่า​สัญลักษณ์​สำหรับ​เบรก​จอด​รถ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ออก​จากรถ

 บันทึก

เบรก​จอด​รถ​จะต้อง​ทำงาน​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ล็อค​รถ​และ​เปิด​สัญญาณ​เตือนได้

ใน​กรณี​ฉุกเฉิน จะ​สามารถ​สั่งงาน​เบรก​จอด​รถ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

ซึ่ง​รถ​จะ​ถูก​เบรก​อย่าง​แรง​โดย​ใช้​เบรกเท้า การ​เบรก​จะ​หยุด​ลง​เมื่อ​ปล่อย​ปุ่ม​หรือ​เมื่อ​เหยียบคันเร่ง

 บันทึก

เสียง​สัญญาณ​จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​เบรก​ฉุกเฉิน​ทำงาน​ที่​ความเร็วสูง

เกียร์​ถอยหลัง - R

การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย
เหยียบ​แป้นเบรก
เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ทางด้านหน้า​จนสุด
ในตอนนี้ รถ​จะ​เคลื่อนที่​ถอยหลัง

ตำแหน่ง​เกียร์ว่าง - N

การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย
เหยียบ​แป้นเบรก
เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ทางด้านหน้า​หนึ่ง​ขั้น​หรือ​ไป​ทางด้านหลัง​หนึ่งขั้น
ในขณะ​นี้ รถ​จะ​สามารถ​เคลื่อนที่​ได้​อย่าง​อิสระ​เมื่อ​ปล่อย​แป้นเบรก

ตำแหน่งขับเคลื่อน - D

การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย
เหยียบ​แป้นเบรก
เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ทางด้านหลัง​จนสุด
ในตอนนี้ จะ​สามารถ​ขับ​ขี่​รถได้

 สำคัญ

ถ้า​สาย​ชาร์จ​ยังคง​เชื่อมต่อ​อยู่ จะ​ไม่​สามารถ​สตาร์ท​รถ​ได้ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​และ​ปิด​ฝา​ปิด​สำหรับ​การ​ชาร์จ​แล้ว​ก่อนที่​จะ​สตาร์ทรถ