สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะจอด

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

นอกจากนี้​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​ยัง​แสดง​ขึ้น​ใน​อุปกรณ์​ที่​มีแอพ Volvo Cars* ด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์ข้อความความหมาย
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parking climate Service requiredระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​หยุดทำงาน โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ1 เพื่อ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​โดยเร็ว​ที่สุด​ที่​จะ​สามารถ​ทำได้
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parking climate Temporarily unavailableระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​หยุด​ทำงานชั่วคราว
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parking climate unavailable Charge level too low

ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​ได้ ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​มี​ค่า​ต่ำ​เกิน​กว่า​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด ชาร์จรถ

P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Limited parking climate Charge level too low

ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​ได้ ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​มี​ค่า​ต่ำ​เกิน​กว่า​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด ชาร์จรถ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง