ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ขับเคลื่อนรถ

VCC-2317-XC40BEV-Drive system
  1. P5-Icon red circle 1มอเตอร์ไฟฟ้า - มอเตอร์​ไฟฟ้า​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ขับเคลื่อน​รถ และ​นำ​พลังงาน​คืน​กลับ​จาก​การ​เบรก​มา​สร้าง​เป็น​พลังงานไฟฟ้า
  2. P5-Icon red circle 2แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง - รถ​มี​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​หนึ่งชุด หน้าที่​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ก็​คือ​การ​เก็บพลังงาน แบตเตอรี่​ได้รับ​พลังงาน​โดย​การ​ชาร์จ​จาก​วงจร​กำลังไฟฟ้า​หลัก หรือ​โดย​อาศัย​การ​สร้าง​พลังงาน​คืน​กลับ​จาก​การเบรก
  3. P5-Icon red circle 3มอเตอร์ไฟฟ้า1 - รถ​มี​มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ที่​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ขับเคลื่อน​รถ และ​นำ​พลังงาน​คืน​กลับ​จาก​การ​เบรก​มา​สร้าง​เป็น​พลังงานไฟฟ้า
  4. P5-Icon red circle 4แบตเตอรี่ 12 โวลต์ - รถ​มีแบตเตอรี่ 12 โวลต์ หนึ่ง​ชุด​ที่​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ และ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​ภายในรถ
  1. 1 ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว