การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านผู้โดยสาร*

ถ้า​รถ​ติดตั้งสวิตช์ Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) ไว้ จะ​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารได้

สวิตช์​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร (PACOS) อยู่​ที่​ขอบ​ของ​คอนโซล​หน้าที่​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

ตรวจสอบ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

P6-1746-XC40–Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. P5-Icon gray box AON - ถุง​ลม​นิรภัย​เปิด​ใช้​งาน​อยู่ และ​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไปด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ได้​อย่างปลอดภัย
  2. P5-Icon gray box BOFF - ถุง​ลม​นิรภัย​ปิด​ใช้​งาน​อยู่ และ​เด็ก​ที่​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ได้​อย่างปลอดภัย

 คำเตือน

ถ้า​รถ​ไม่​มี​สวิตช์​เปิด​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ติดตั้ง​อยู่ ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พร้อม​ทำงาน​อยู่ตลอดเวลา

การ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านผู้โดยสาร

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on
P5-Icon gray box 1

ดึง​สวิตช์​ออกไป​ทางด้าน​นอก และ​หมุน​จากตำแหน่ง OFF ไป​ยังตำแหน่ง ON

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Passenger airbag on

 บันทึก

ถ้า​มี​การ​เปิด​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ก่อนที่​จะ​สตาร์ท​รถ จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ตัว​แสดงผล​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​เป็น​เวลาประมาณ 6 วินาที หลังจาก​ที่​สตาร์ท​รถแล้ว

ยืนยัน​ข้อความ​โดย​การ​กดปุ่ม O ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

Px-iCup-22w22–Safety–Overhead console passenger airbag on
ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ใน​คอนโซล​ที่​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ได้​เปิด​ใช้​งานแล้ว

 คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

เมื่อ​มี​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​หน้า​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารเสมอ

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

การ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านผู้โดยสาร

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off
P5-Icon gray box 1

ดึง​สวิตช์​ออกไป​ทางด้าน​นอก และ​หมุน​จากตำแหน่ง ON ไป​ยังตำแหน่ง OFF

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Passenger airbag off

 บันทึก

ถ้า​มี​การ​เปิด​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ก่อนที่​จะ​สตาร์ท​รถ จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ตัว​แสดงผล​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​เป็น​เวลาประมาณ 6 วินาที หลังจาก​ที่​สตาร์ท​รถแล้ว

ยืนยัน​ข้อความ​โดย​การ​กดปุ่ม O ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

Px-iCup-22w22–Safety–Overhead console passenger airbag off
ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ใน​คอนโซล​ที่​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

 คำเตือน

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

การ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ข้างต้น​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

 สำคัญ

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้ ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ด้าน​ผู้โดยสาร​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานด้วย
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม