ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

เด็ก​ต้อง​นั่ง​โดย​มี​การ​ยึด​อย่าง​แน่น​หนา​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ในรถยนต์

วอล​โว่​มี​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก (ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​และ​อุปกรณ์ยึด) ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ใน​รถ​คัน​นี้โดยเฉพาะ การ​ใช้​อุปกรณ์​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ของ​วอล​โว่​จะ​ทำ​ให้​เด็ก​สามารถ​เดินทาง​ไป​กับ​รถ​ได้​ด้วย​ความ​ปลอดภัย​ที่​ดีที่สุด นอกจากนี้ อุปกรณ์​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ยัง​สามารถ​ติดตั้ง​ได้​อย่าง​เหมาะสม และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ง่าย​อีกด้วย

การ​เลือก​อุปกรณ์​ที่​ควร​ใช้​จะ​พิจารณา​จาก​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ตัว​ของเด็ก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​เด็ก​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ให้​นาน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ อย่าง​น้อย​ที่สุด​จนกว่า​จะอายุ 4 ปี จากนั้น​ให้​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหน้า​จนกว่า​เด็ก​จะ​มี​ความ​สูงเกิน 140 ซม. (4 ฟุต 7 นิ้ว)

 บันทึก

ข้อกำหนด​ตาม​กฎหมาย​เกี่ยวกับ​ประเภท​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ต้อง​ใช้​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​อายุ​และ​ความ​สูง​ต่างๆ จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละประเทศ ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน

 บันทึก

เมื่อ​ใช้​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​อ่าน​คำแนะนำ​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​อย่างละเอียด

หาก​มี​คำถาม​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก กรุณา​ติดต่อ​ผู้ผลิต​เพื่อ​ขอรับ​คำแนะนำ​ที่ถูกต้อง

เด็ก​ทุก​วัย​และ​ทุก​ขนาด​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​เสมอ​เมื่อ​นั่ง​อยู่​ในรถ ห้าม​ให้​เด็ก​นั่ง​บน​ตัก​ของผู้ใหญ่