ระบบ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​การชน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​จนถึง​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​ทำงาน หรือ​ตรวจ​พบ​การ​ชน​กับ​สัตว์​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่ ระบบ​การ​เบรก​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​หรือ​ลด​ผลกระทบ​จาก​การ​ชน​ที่​อาจ​เกิดขึ้นภายหลัง

หลังจาก​การ​ชน​อย่าง​รุนแรง อาจ​มี​โอกาส​ที่​จะ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​และ​บังคับ​พวงมาลัย​รถ​ได้​อีกต่อไป เพื่อ​หลีกเลี่ยง​หรือ​ลด​โอกาส​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​ต่อเนื่อง​ใดๆ กับ​รถ​คัน​อื่น​หรือ​วัตถุ​ที่​อยู่​ใน​เส้นทาง​ของ​รถ ระบบ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​เบรกรถ​ใน​ลักษณะ​ที่ปลอดภัย

ไฟ​เบรก​และ​ไฟ​เตือน​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​ระหว่าง​การเบรก เมื่อ​รถ​หยุด​นิ่ง​แล้ว ไฟ​เตือน​ฉุกเฉิน​จะ​กะพริบ​ต่อไป และ​จะ​มี​การ​ใส่​เบรก​จอดรถ

ถ้า​ไม่​เหมาะสม​ที่​จะ​ทำ​การ​เบรก เช่น ถ้า​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูก​ชน​โดย​รถ​ที่​ขับ​ตามมา คนขับ​สามารถ​ยกเลิก​การ​เบรก​โดย​ระบบ​ได้​โดย​การ​เหยียบคันเร่ง

ฟังก์ชัน​จะ​ถือ​ว่า​ระบบ​เบรก​ยัง​สามารถ​ทำงาน​ได้​เป็น​ปกติ​หลังจาก​เกิด​การชน