การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​ภายนอกรถ

ไฟ​ที่​สกปรก​จะ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงานลดลง ให้​ทำ​ความ​สะอาด​อย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อ​ทำ​การ​ชาร์จ เป็นต้น

ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​ภายนอก​รถ เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย ด้วย​ฟองน้ำ​ที่​นุ่ม​และ​สะอาด​ร่วมกับ​น้ำอุ่น​ผสม​สบู่อ่อน

การ​เกิด​การ​ควบแน่น​เป็น​การ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของ​เลนส์​เมื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ ไฟ​ภายนอก​รถ​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​สามารถ​ทน​ต่อ​สภาพ​นี้ได้ โดย​ปกติ​แล้ว การ​ควบแน่น​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เบ้า​หลอดไฟ​หลังจาก​ที่​เปิด​ไฟ​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง

 สำคัญ

ห้าม​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​หรือ​สารเคมี​ใดๆ ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาดไฟ ผลิตภัณฑ์​เหล่านี้ เช่น น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​ส่วนผสม​ของ​แอลกอฮอล์ อาจ​ทำ​ให้​เลนส์​ครอบ​ไฟ​แตกร้าวได้

 สำคัญ

ห้าม​ทำ​การ​ขัด​ถู​โดย​ใช้​ฟองน้ำ​ที่​แห้ง​หรือ​ผ้า​แห้ง เนื่องจาก​อาจ​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​จ่าย​ประจุ​ไฟฟ้า​ที่​อาจ​ทำ​ให้​ส่วนประกอบ​ภายใน​หลอดไฟ​ชำรุด​เสียหายได้