การ​อนุมัติ​ประเภทสำหรับ HomeLink®*

การ​รับรอง​ประเภทสำหรับ HomeLink®1 สามารถ​อ่าน​ได้​ด้านล่างนี้
ประเทศ/พื้นที่การ​อนุมัติประเภท
สหรัฐอเมริกา​และแคนาดาอุปกรณ์​นี้​เป็นไป​ตาม​มาตรฐานตาม Part 15 ของ FCC Rules และ Industry Canada RSS-210 การ​ใช้​งาน​อุปกรณ์​ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​สอง​ประการดังนี้: (1) อุปกรณ์​นี้​ต้อง​ไม่​ก่อให้เกิด​สัญญาณ​รบกวน​ที่​เป็น​อันตราย และ (2) อุปกรณ์​นี้​จะต้อง​สามารถ​ทน​รับ​สัญญาณ​รบกวน​ที่​ได้รับ รวมทั้ง​สัญญาณ​รบกวน​ที่​อาจ​ทำ​ให้​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​ไม่สมบูรณ์
ยุโรป

Gentex Corporation ขอ​ประกาศ​ใน​ที่นี้ว่า HomeLink® Model UAHL5 เป็นไป​ตามคำสั่ง 2014/53/EU สำหรับ​อุปกรณ์​วิทยุ​ทุกประการ

ความ​ยาว​คลื่น​ภายใน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​อุปกรณ์วิทยุ:
  • 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
  • 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
  • 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
  • 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
  • 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.

ที่​อยู่​ของ​ผู้​ถือใบรับรอง: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด