การ​เตือน​จาก​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ระบบต่างๆ

หาก​ท่าน​พบว่า​รถ​แสดงผล​ไม่​เป็นไป​ตามที่​คาดคิด​ไว้ นั่น​อาจ​เกิด​เนื่องจาก​ฟังก์ชัน​ที่​เกี่ยวกับ​ระบบ​นิรภัย​ของ​รถ​ฟังก์ชัน​ใด​ฟังก์ชัน​หนึ่ง​กำลัง​ทำงานอยู่

เกิด​อะไร​ขึ้น​ใน​รถยนต์​ของท่าน

รถยนต์​ของ​ท่าน​มี​ฟังก์ชัน​หลาย​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ช่วย​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​บน​ท้อง​ถนน​ได้ ทั้ง​ต่อ​ตัว​ท่าน​เอง​และ​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​คนอื่น ท่าน​สามารถ​ดู​รายการ​ของ​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ รวมถึง​การ​ตอบสนอง​ของ​ฟังก์ชั่น​เหล่านั้น​ได้ เพื่อที่​ท่าน​จะ​ได้​ไม่​แปลก​ประหลาด​ใจ​เมื่อ​ระบบ​มี​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่นใดๆ โดย​หาก​ระบบ​ต้อง​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​หนึ่ง ระบบ​จะแจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​ผ่าน​ทาง​ข้อความ​ข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

 บันทึก

โปรด​อ่าน​หัวข้อ​ย่อย​ของ​แต่​ละ​ระบบ เพื่อ​ทำ​ความ​เข้าใจ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​และ​เรียนรู้​การ​เตือน​ที่​สำคัญ​ต่างๆ อย่างละเอียด

การ​เตือน​ด้วย​สัญลักษณ์ เสียง​เตือน ไฟสัญญาณ หรือ​การสั่นสะเทือน

ฟังก์ชัน​สนับสนุน​คนขับ​ใน​รถ​ของ​ท่าน​สามารถ​ส่ง​การ​แจ้ง​เตือน​ให้​ท่าน​ทราบ​ได้​หลายวิธี เช่น โดย​ใช้​การ​สั่น​ในพวงมาลัย​, การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของเบรก​, สัญญาณ​เตือน​แบบ​มองเห็น​ได้ หรือ​สัญญาณเสียง​เตือน หรือ​ด้วย​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน1 สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​หลีกเลี่ยง​หรือ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน​ได้​โดย​ใช้​การเตือน​, การ​เบรก​อัตโนมัติ และ​การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

ดังนั้น การ​รับรู้​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ของ​ท่าน​อาจ​แตกต่าง​กัน ทั้งนี้​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ฟังก์ชัน​ย่อย​ฟังก์ชัน​ใด​ที่​ถูก​สั่ง​ให้ทำงาน

ถ้า​จำเป็น ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​สามารถ​ดำเนินการ​ขั้นตอน​ต่อไปนี้ได้:
 • การ​เตือน​การชน
 • การ​เสริม​การเบรก
 • การ​เบรกอัตโนมัติ
 • การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA2)

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid symbol in driver display

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตนเอง​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

 • ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว: หาก​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​รถ​เคลื่อนที่​เข้า​ใกล้​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ท่าน​จะ​รู้สึก​ได้​ว่า​มี​การ​หัก​เลี้ยว​พวงมาลัย​อย่าง​นุ่มนวลเกิดขึ้น เพื่อให้​ฟังก์ชัน​ทำงาน​ได้ มือ​ทั้ง​สอง​ข้าง​ของ​ท่าน​ต้อง​อยู่​บนพวงมาลัย
 • คำเตือน: หาก​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​รถ​เคลื่อนที่​เข้า​ใกล้​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ระบบ​จะ​เตือน​ให้​ท่าน​ทราบ​โดย​การ​สั่นพวงมาลัย
 • ทั้งสอง: ระบบ​จะ​เตือน​ให้​ท่าน​ทราบ​โดย​การ​สั่น​พวงมาลัย​และ​ท่าน​จะ​รู้สึก​ได้​ว่า​มี​การ​หัก​เลี้ยว​พวงมาลัย​อย่าง​นุ่มนวลเกิดขึ้น

Rear Collision Warning (RCW)*

VCC-23w46-iCup-Rear Collision Warning

Rear Collision Warning คือ ระบบ​ที่​ช่วย​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เคลื่อนที่​ใกล้​เข้า​มา​จากด้านหลัง หาก​ระบบ​ตรวจ​พบ​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​ด้านหลัง ระบบ​จะ​ส่ง​การ​เตือน​และ​ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่​กับสถานการณ์)

 • การ​กะพริบ​ไฟ​เลี้ยว​ถี่ๆ อย่างรวดเร็ว
 • ที่​ความเร็ว​ต่ำ ฟังก์ชัน​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​ตึง​โดย​การ​สั่งงาน​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย รวมทั้งสั่งงาน Whiplash Protection System ด้วย
 • หาก​รถ​อยู่​กับ​ที่ ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​เบรก​เท้าได้

Blind Spot Information (BLIS)

ฟังก์ชัน BLIS ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ทำ​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​อย่าง​รวดเร็ว รวมทั้ง​รถ​ที่​อยู่​ทาง​ด้านข้าง​ค่อน​ไป​ทางด้านหลัง​และ​ทาง​ด้านข้าง​ของ​รถ​ของ​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ท่าน​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​ขับ​ขี่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่อง

P5-1846-BLIS indication lamp
 • ระบบ​จะแจ้ง​เตือน​ด้วย​ไฟ​เลี้ยว​ใน​กระจก​มอง​ข้าง โดย​จะ​ติด​สว่าง​ค้าง​และกะพริบ

Driver Alert

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

ฟังก์ชัน​นี้​มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของ​คนขับ หาก​คนขับ​เริ่ม​ขับ​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ เช่น อาจ​เนื่องจาก​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ หรือ​เริ่ม​มี​อาการ​ง่วง​นอน เป็นต้น

 • โดย​จะ​ใช้​สัญญาณเสียง​เตือน​ร่วมกับ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และข้อความ

การ​เตือน​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​ถอยหลัง

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button
ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ชน​ในขณะ​ถอย​หลังมี 2 ฟังก์ชัน
 • Cross Traffic Alert (CTA)* ซึ่ง​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​แจ้ง​เตือน​การจราจร​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​ถอยหลัง
 • Rear Auto Brake (RAB) มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​อยู่​กับ​ที่ ซึ่ง​อาจ​อยู่​ด้านหลัง​รถ​โดยตรง​เมื่อ​รถ​กำลัง​ถอยหลัง
ถ้า​ตรวจ​พบ​สิ่ง​กีดขวาง:
 1. สัญญาณ​เตือน​และ​ภาพกราฟิก​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของ​สิ่ง​กีดขวาง
 2. ถ้า​คนขับ​ไม่ให้​ความ​สนใจ​กับ​การ​เตือน และ​ไม่​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ได้ จะ​มี​การ​เบรกรถ​โดย​อัตโนมัติ พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​อธิบาย​แสดง​ขึ้น​เพื่อ​ระบุ​สาเหตุ​ที่​ทำ​การเบรกรถ

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC)

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC3) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น เมื่อ​ระบบ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน สัญลักษณ์​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​โดย​การ​ใช้​ไฟกะพริบ ถ้า​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิดขึ้น​และ​ระบบ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่​ร่วมกับ​ข้อความตัวอักษร

 คำเตือน

ฟังก์ชั่น​ที่​อธิบาย​เป็น​เพียง​ระบบ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​เท่านั้น ไม่​สามารถ​จัดการ​สถานการณ์​ทั้งหมด​ใน​ทุก​สภาพได้

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Lane Keeping Aid
 3. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 4. 3 Electronic Stability Control

เอกสารที่เกี่ยวข้อง