การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่

การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold) หมายความ​ว่า​คนขับ​สามารถ​ปล่อย​แป้น​เบรก​ได้ ในขณะ​ที่​ยังคง​มี​การ​จ่าย​เบรก​อยู่​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่ เช่น เมื่อ​ติด​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น

การ​สั่งงาน​การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold)

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​อยู่​กับ​ที่​ถ้า​เลือก​ตำแหน่งเกียร์ D หรือ R และ
  • One Pedal Drive มี On หรือโหมด Auto ทำงานอยู่
  • รถ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เริ่มเคลื่อนที่
หรือ
  • One Pedal Drive เป็น Off
  • รถ​ถูก​รั้ง​ให้​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​แป้น​เบรก และ​จากนั้น​จึง​มี​การ​เหยียบ​แป้น​เบรก​มากขึ้น

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold)

ฟังก์ชัน​จะ​ปลด​เบรก​ออก​เมื่อ​คนขับ​เลือก​เกียร์​และ​ขับ​ออก​ตัว​โดย​การ​เหยียบคันเร่ง

 บันทึก

เมื่อ​คนขับ​เปลี่ยน​เกียร์​เป็น​เกียร์​ว่าง การ​เบรก​ขณะ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ก็​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานด้วย
เบรก​จอด​รถ​จะ​ถูก​สั่งงาน​โดยอัตโนมัติ
  • ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
  • เมื่อ​คนขับ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ/หรือ เปิด​ประตูคนขับ
  • ถ้า​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​นี้​ไว้ และ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5–10 นาที) แล้ว

การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ Hold ยัง​สามารถ​เปลี่ยนไป​เป็น​เบรก​จอด​รถ​ใน​สถานการณ์​อื่นๆ ได้​อีกด้วย

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์ความหมาย
P5P6-2037-iCup-Hold function symbol
สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ Hold ทำงาน และ​รักษา​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ให้​อยู่​กับที่ โปรด​ทราบ​ว่า การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold) อาจ​ทำงาน​โดย​ที่​สัญลักษณ์​ไม่​ติด​สว่าง​ขึ้นได้
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
สัญลักษณ์​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​ใช้​เบรก​จอด​รถ​ใน​การ​รักษา​ให้​รถ​อยู่​กับที่