การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​โดย​ใช้​พื้นผิว​ตรวจจับ​การสัมผัส*

เมื่อ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​ใช้​ปุ่ม​บน​กุญแจ เพียง​แค่​มี​กุญแจ​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ​เท่านั้น​ก็​เพียงพอแล้ว รถ​จะ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ได้​เพียงแต่​การ​สัมผัส​บน​มือ​จับ​ประตูเท่านั้น

พื้นผิว​สำหรับ​รับ​การสัมผัส

มือ​จับประตู

ที่​ด้าน​นอก​ของ​มือ​จับ​ประตู​จะ​มี​ร่อง​สำหรับ​การ​ล็อค ในขณะ​ที่​ด้าน​ใน​จะ​มี​พื้นผิว​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การ​ปลดล็อค

P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1ร่อง​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การล็อค
  2. P5-Icon red circle 2ผิวหน้า​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การ​ปลดล็อค

 บันทึก

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​สัมผัส​บริเวณ​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​เพียง​ครั้ง​ละ​หนึ่ง​บริเวณเท่านั้น การ​จับ​มือ​จับ​ในขณะ​ที่​สัมผัส​พื้นผิว​สำหรับ​การ​ล็อค​จะ​ทำ​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​สั่งงานซ้ำซ้อน ซึ่ง​หมายความ​ว่า​การ​สั่งงาน​ที่​ร้องขอ (ล็อค/ปลดล็อค) จะ​ไม่​มี​การ​ดำเนินการ หรือ​มี​การ​หน่วง​เวลา​การ​ดำเนินการออกไป

มือ​จับ​ประตูท้าย

มือ​จับ​ประตู​ท้าย​จะ​มี​แผ่น​กด​ยาง​อยู่​ที่​ด่าน​ล่าง​ซึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อคเท่านั้น

 บันทึก

โปรด​ทราบ​ว่า หาก​กุญแจ​อยู่​ใน​ระยะ​การ​ทำงาน อาจ​มี​การ​เรียกใช้​งาน​ระบบ​เนื่องจาก​การ​ล้าง​รถได้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม